Zásady ochrany osobních údajů společnosti Breachers

Poslední aktualizace: 28/02/2024

1.    O TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Úvod

Když navštívíte webové stránky Breachers (dále jen “webové stránky Breachers”) nebo když využíváte produkty Breachers, software, aplikaci pro virtuální/rozšířenou realitu nebo mobilní aplikaci (dále jen “produkty Breachers”), společnost Triangle Factory bv (dále jen “Triangle Factory”, “my”), která je vlastníkem těchto webových stránek Breachers a vývojářem produktů Breachers, shromažďuje, uchovává a používá vaše osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů uvádějí, jaké osobní údaje od vás shromažďujeme, pro jaké účely, jak vaše osobní údaje používáme a jaká opatření přijímáme na jejich ochranu.

Společnost Triangle Factory se zavazuje chránit vaše soukromí a osobní údaje a ráda by co nejtransparentněji vysvětlila, jak zpracovává vaše osobní údaje. Proto jsme se snažili, aby tyto zásady byly co nejjednodušší, a doporučujeme vám, abyste věnovali čas jejich důkladnému přečtení. Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat nad rámec toho, co je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

1.2 Na koho se tyto zásady ochrany osobních údajů vztahují?

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na každého uživatele webových stránek Breachers a produktů Breachers (dále jen “vy”, “subjekt údajů”). Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše produkty a služby související s Breachers a Breachers Universe, nikoli na jiné produkty, webové stránky a služby nabízené společností Triangle Factory. Pokud chcete získat více informací o tom, jak společnost Triangle Factory spravuje vaše osobní údaje, když používáte naše další produkty, webové stránky a služby, navštivte prosím http://privacy.triangle-factory.be.

1.3 Kdo je odpovědný za osobní údaje zpracovávané v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů?

Triangle Factory bv, soukromá společnost s ručením omezeným se sídlem na adrese Dublinstraat 35/007, 9000 Gent, Belgie, registrovaná pod číslem společnosti BE0822.717.673, je správcem osobních údajů, které jsou shromažďovány a zpracovávány při používání webových stránek Breachers a produktů Breachers. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k těmto zásadám ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím s využitím výše uvedené adresy nebo nám zašlete e-mail na následující e-mailovou adresu: privacy@triangle-factory.be.

1.4 Aktualizace těchto zásad ochrany osobních údajů

Společnost Triangle Factory může tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli revidovat, například v souvislosti se změnami našich webových stránek Breachers nebo produktů Breachers, aktualizacemi právních předpisů nebo zpětnou vazbou od našich uživatelů. Upravené podmínky platí od okamžiku jejich zveřejnění na této stránce, proto vám doporučujeme pravidelně navštěvovat tuto stránku, kde najdete nejnovější informace o našich postupech ochrany osobních údajů. Pokud dojde k jakýmkoli významným změnám těchto zásad ochrany osobních údajů, budeme vás o tom pokud možno osobně informovat, a pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, vyžádáme si váš souhlas

2.    JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Když používáte webové stránky Breachers nebo produkty Breachers, shromažďujeme od vás následující osobní údaje:

Identifikační, kontaktní a lokalizační údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, adresa, uživatelské jméno, avatar a ID uživatele;

Informace o vaší odborné kvalifikaci a/nebo akademickém vzdělání (pokud nás kontaktujete s žádostí o zaměstnání);

Informace o fyzických vlastnostech, pohybu a některé biometrické údaje, včetně hlasových a zvukových záznamů;

Informace o tom, jak pracujete s našimi webovými stránkami Breachers a produkty Breachers, jako jsou informace o délce a četnosti používání, hlášení o haváriích, oblíbených položkách a funkcích a vašich úspěších; a

Informace spojené se zařízením, které používáte při používání webových stránek Breachers nebo produktů Breachers, jako je IP adresa, značka, typ, operační systém, informace o hardwaru a rozlišení obrazovky.

3.    JAK SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

3.1 Své osobní údaje nám poskytnete odesláním kontaktního formuláře, registrací, vytvořením účtu, profilu nebo avatara.

Když využíváte naše webové stránky Breachers nebo produkty Breachers, je možné, že si vytvoříte účet, profil nebo avatar. Můžete nás také kontaktovat e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Breachers. Když se tak rozhodnete učinit, můžeme vás někdy požádat o poskytnutí určitých osobních údajů, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, datum narození, pohlaví a/nebo poštovní směrovací číslo. Po registraci si můžeme vyžádat také další informace, které nám pomohou poskytovat služby více přizpůsobené našim potřebám.

3.2 Vaše osobní údaje získáváme od třetích stran

Pokud se do produktů Breachers přihlásíte pomocí účtu na sociální síti nebo využijete funkce sociální sítě přítomné ve hře, udělujete webové stránce sociální sítě svolení sdílet s námi určité, jasně identifikované osobní údaje. Obvykle se jedná o základní údaje spojené s vaším profilem na webové stránce sociální sítě (jméno, e-mailová adresa, datum narození, poštovní směrovací číslo a pohlaví). Dále to mohou být také určité údaje související s vaším chováním na webové stránce sociální sítě, jako jsou například lajky. Může se jednat pouze o osobní údaje, které jste veřejně sdíleli na webové stránce sociální sítě, a to pouze v rozsahu, který umožňují vaše osobní nastavení na webové stránce sociální sítě. Pokud si nepřejete, aby takové údaje byly sdíleny, doporučujeme vám upravit nastavení na příslušné webové stránce sociální sítě.

Kromě toho získáváme informace i z jiných spolehlivých zdrojů, včetně poskytovatelů údajů online i offline. Společnost Triangle Factory tak činí pouze v případě, že tyto údaje byly třetí stranou shromážděny legálně a pokud nám je lze legálně poskytnout. V případě potřeby si společnost Triangle Factory vyžádá také váš výslovný souhlas s použitím těchto údajů.

Dále za účelem analýzy webových stránek a produktů společnosti Breachers a zlepšování našich produktů využíváme analytické nástroje a třetí strany, které nám pomáhají lépe porozumět používání našich webových stránek a produktů společnosti Breachers. Tyto třetí strany mohou shromažďovat informace například pomocí aplikací, které jste si nainstalovali, mobilních webových stránek, které jste navštívili.

A konečně, pokud využíváte naše produkty Breachers prostřednictvím poskytovatele platformy, jako je Oculus, Steam, Viveport…, sdílejí s námi tito poskytovatelé platformy určité osobní údaje o vás a vašich aktivitách na platformě. Doporučujeme vám, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů platforem, abyste získali lepší přehled o tom, jaké informace tyto platformy shromažďují a sdílejí se svými partnery.

3.3 Osobní údaje jsou shromažďovány automaticky při používání webových stránek a produktů společnosti Breachers

Bez ohledu na to, zda se zaregistrujete, vytvoříte si účet, profil nebo avatar, shromažďujeme uživatelské údaje, když využíváte webové stránky Breachers a produkty Breachers. Mohou to být mimo jiné informace týkající se délky a frekvence používání, hlášení o haváriích, oblíbených položek a funkcí, vašich úspěchů, biometrických údajů, údajů o pohybu, hlasových záznamů… Tyto informace používáme ke zlepšení výkonu našich webových stránek Breachers a produktů Breachers, k jejich přizpůsobení na základě vašich požadavků a zájmů a k lepšímu pochopení způsobu používání našich produktů.

3.4 Další zdroje

Naše webové stránky Breachers a produkty Breachers jsou dynamické a inovativní provozní nástroje, což znamená, že neustále hledáme způsoby, jak vám lépe sloužit a vyhovět vašim osobním potřebám. To může také znamenat, že se přidávají nové aplikace, které způsobují, že vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme jinak. O tom budeme vždy co nejtransparentněji informovat v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

4.    PROČ SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje shromažďujeme proto, abychom mohli nabízet a zlepšovat naše produkty a poskytovat našim uživatelům lepší služby. Konkrétněji shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje pro následující účely:

4.1 Abychom vám zpřístupnili webové stránky a produkty Breachers.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a údržbě našich služeb. Například při využívání našich produktů Breachers používáme vámi zadané uživatelské jméno, abychom mohli uchovávat vaše skóre a identifikovat vás mezi ostatními uživateli. Vaše osobní údaje používáme také k tomu, abychom vás informovali o změnách nebo plánované údržbě našich webových stránek Breachers a produktů Breachers nebo abychom zpracovali vaši zpětnou vazbu. Vaše osobní údaje jsou rovněž zpracovávány za účelem přijímání a zodpovídání jakýchkoli vašich dotazů týkajících se webových stránek Breachers a produktů Breachers.

4.2 Abychom vás mohli rozpoznat jako uživatele

Když se pomocí profilu nebo účtu přihlásíte k našim službám, použijeme technologii, která vás rozpozná jako registrovaného uživatele a okamžitě vám umožní přístup k příslušné službě. To znamená, že nemusíte poskytovat přihlašovací údaje pokaždé, když navštívíte příslušnou online službu (služby) Breachers nebo se chcete účastnit interaktivních funkcí našich služeb, jako jsou například soutěže.

4.3 Zlepšení zkušeností komunity

Shromažďujeme a sdílíme vaše uživatelské jméno, ID uživatele, avatar a výkonnostní metriky s členy komunity, kteří si přejí sledovat a/nebo zveřejňovat tabulky výsledků v souvislosti s produkty Breachers. Cílem tohoto shromažďování a sdílení je podpořit smysl pro komunitu a přátelské soutěžení mezi hráči.

4.4 Za účelem analýzy a zlepšování webových stránek a produktů společnosti Breachers.

Osobní údaje používáme k tomu, abychom pochopili, které funkce a položky webových stránek Breachers nebo produktů Breachers jsou mezi našimi uživateli nejoblíbenější. Abychom lépe porozuměli preferencím našich uživatelů, můžeme vás také vyzvat k účasti na průzkumu. Děláme to proto, abychom mohli neustále zlepšovat naše webové stránky Breachers a produkty Breachers a vyvíjet nové produkty a služby, aby naše nabídka byla pro naše uživatele co nejvhodnější.

4.5 Abychom vám přizpůsobili webové stránky Breachers a produkty Breachers na míru

Společnost Triangle Factory se snaží, aby její webové stránky Breachers a produkty Breachers byly pro každého uživatele co nejvhodnější. Pomocí osobních údajů, které naznačují, o co má uživatel pravděpodobně zájem, může společnost Triangle Factory pracovat na poskytování personalizovanějších služeb. Tímto způsobem by společnost Triangle Factory mohla například doporučovat obsah, který odpovídá vašemu profilu.

4.6 Chcete-li být informováni o nových produktech a službách

Společnost Triangle Factory může použít vaše kontaktní údaje a další shromážděné údaje, aby vás informovala o novinkách, nadcházejících aktivitách nebo událostech, propagačních akcích, nových službách apod. Učiníme tak pouze v případě, že jste nám k tomu udělili souhlas. Tento typ komunikace můžete kdykoli odmítnout. K tomu můžete použít odkaz “odhlásit se z odběru”, který se nachází na konci všech našich elektronických sdělení.

4.7 Za účelem prevence a odhalování zneužití nebo podvodů

Osobní údaje můžeme také použít k prevenci, odhalování a vyšetřování nezákonných nebo podezřelých nezákonných činností, jako jsou podvody (například s platebními metodami) a dodržování našich podmínek používání , a to v zájmu společnosti Triangle Factory i našich uživatelů.

5.    NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

5.1. Nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy s vámi.

Některé osobní údaje, které shromažďujeme (např. účet na platformě, uživatelské jméno, jedinečný identifikátor), jsou nezbytné k tomu, abyste mohli využívat produkty Breachers. Osobní údaje, které spadají do této kategorie, zpracováváme za účelem plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli.

5.2 Na základě našich oprávněných zájmů třetích stran

Někdy zpracováváme vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů, například našich oprávněných zájmů na zajištění integrity, bezpečnosti a funkčnosti našich webových stránek Breachers a produktů Breachers. Mezi oprávněné zájmy, které sledujeme, patří také zájmy třetích stran, například poskytovatelů platforem, aby tito poskytovatelé platforem mohli získávat informace o chování uživatelů na svých platformách. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů třetích stran, ujistili jsme se, že sledováním těchto oprávněných zájmů nejsou ohrožena vaše základní práva a svobody, zejména pokud jste nezletilá osoba. Upozorňujeme, že vaše uživatelské jméno, ID uživatele, avatar a metriky výkonu shromažďujeme a sdílíme také s členy komunity na základě našeho oprávněného zájmu na budování dynamické komunity Breachers. Proti osobním údajům, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí strany, můžete vždy vznést námitku, a to tak, že nás kontaktujete, jak je uvedeno v části 11.

5.3 Na základě právní povinnosti

Osobní údaje zpracováváme také v případě, že nám to ukládá zákon, například za účelem odhalení podvodu nebo nezákonné činnosti.

5.4 Na základě vašeho souhlasu

Před umístěním souborů cookie, které nejsou nezbytně nutné pro fungování webových stránek Breachers (např. analytické soubory cookie nebo soubory cookie třetích stran), vás žádáme o souhlas. O souhlas vás také žádáme, abychom vám mohli zasílat propagační aktualizace o produktech Breachers nebo pro funkce produktů Breachers, které komunikují s vaším zařízením. Kdykoli je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, můžete se z něj kdykoli odhlásit.

6.    KDO JSOU PŘÍJEMCI MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Společnost Triangle Factory sdílí vaše osobní údaje se svými partnery, finančními a jinými poradci a poskytovateli služeb za účelem poskytování a optimalizace webových stránek Breachers a produktů Breachers. Vaše osobní údaje nikdy neprodáváme ani je nesdílíme s třetími stranami, pokud k tomu nemáme právní důvod. Vaše osobní údaje sdílíme zejména s následujícími kategoriemi příjemců:

6.1 Dodavatelé společnosti Triangle Factory

Abychom vám mohli nabídnout webové stránky Breachers a produkty Breachers, obracíme se na řadu nezávislých společností a poskytovatelů služeb. Tyto třetí strany nám pomáhají například při zajišťování naší infrastruktury a IT služeb, provádění platebních transakcí prostřednictvím našich služeb, provádění průzkumů… Je možné, že tito dodavatelé získají přístup k vašim osobním údajům v souvislosti s jejich prací pro Triangle Factory. Společnost Triangle Factory to umožňuje pouze v rozsahu, v jakém je přístup nezbytný pro provádění práce, kterou tito dodavatelé pro společnost Triangle Factory vykonávají, a pouze pokud dodavatelé poskytnou nezbytné záruky ohledně přístupu a možného použití vašich osobních údajů a informací.

6.2 Sítě sociálních médií

Některé online služby Triangle Factory integrují “tlačítka” sociálních médií, která komunikují s webovými stránkami sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter, Instagram… Tato tlačítka vám umožňují sdílet informace o vašich úspěších na těchto platformách. Tlačítka jsou poskytována a spravována webovými stránkami sociálních médií. Pokud chcete získat více informací o tom, jak jsou vaše osobní údaje při použití takového tlačítka sdíleny, doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů příslušné sítě sociálních médií.

6.3 Autority

Za určitých okolností budeme muset vaše údaje sdílet s úřady. Můžeme tak například učinit za účelem splnění požadavků zákona nebo soudního příkazu, odhalení a řešení podvodu nebo ochrany práv společnosti Triangle Factory.

6.4 Ostatní uživatelé

Když využíváte produkty Breachers, budou některé osobní údaje, například vaše uživatelské jméno, viditelné pro ostatní uživatele hrající na herním serveru (až 10 hráčů).

6.5 Členové komunity žádající o přístup k výsledkovým tabulkám

Jak je uvedeno výše, sdílíme vaše uživatelské jméno, avatar uživatelského ID a výkonnostní metriky se zainteresovanými členy komunity, kteří chtějí sledovat a/nebo zveřejňovat výsledky Breachers. Tito členové komunity jsou povinni používat vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a pouze pro účely zde uvedené. Upozorňujeme, že nejsme odpovědní za obsah jakýchkoli webových stránek vytvořených členy komunity.

7.    BUDOU MÉ ÚDAJE PŘENÁŠENY MIMO EEA?

Někteří z výše uvedených příjemců se nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor. Pokud vaše osobní údaje předáme stranám mimo EHP, zajistíme, aby byl takový přenos doprovázen vhodnými ochrannými opatřeními, která zajistí, že vaše osobní údaje budou náležitě chráněny.

8.    JAK JSOU VAŠE ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Pro společnost Triangle Factory je důležité, aby s vašimi údaji bylo nakládáno bezpečně. Proto využíváme různé bezpečnostní technologie a opatření, abychom vaše údaje vhodně ochránili před neoprávněným přístupem, použitím, ztrátou nebo zveřejněním. Výměna informací přes internet bohužel nikdy není stoprocentně bezpečná. Přestože se snažíme, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí, nemůžeme to zaručit absolutně.

9.    JAK DLOUHO SE VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVAJÍ?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, která je nutná k naplnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Společnost Triangle Factory bude například uchovávat vaše osobní údaje po dobu, po kterou s vámi bude mít trvalý vztah, nebo po dobu, která bude nutná k zajištění souladu s jejími zákonnými nebo smluvními povinnostmi.

10. MONITOROVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROFILOVÁNÍ

Zavazujeme se vytvářet pozitivní a respektující komunitu pro všechny naše uživatele.  V rámci našeho úsilí o zajištění bezpečnosti a pohody našich uživatelů monitorujeme chaty, zvukové záznamy a další údaje, když využíváte produkty Breachers, abychom odhalili a zabránili urážlivému, urážlivému nebo nevhodnému chování v prostředí Breachers. 

Záznamy mohou být shromažďovány během komunikace ve hře, jako jsou interakce s více hráči, hlasový chat nebo jiné funkce, kde mohou uživatelé komunikovat. Za tímto účelem shromažďujeme vaše jazykové preference/umístění, chaty, zvukové záznamy a kontext, ve kterém tyto interakce probíhají (např. herní události, časová osa…). Při správě tohoto moderování se spoléháme na poskytovatele služeb třetích stran. Tyto třetí strany získají přístup k vašim osobním údajům pouze pseudonymizovaným způsobem (tj. prostřednictvím jedinečného identifikátoru). Záznamy budou monitorovány prostřednictvím systému umělé inteligence, aby bylo možné odhalit jakékoli porušení našeho kodexu chování, jak je stanoveno v našich podmínkách používání. Pokud algoritmus zjistí, že byl spáchán potenciální přestupek, takový protokol následně přezkoumá správce komunity, který rozhodne, zda je třeba podniknout nějaké kroky, například vyloučit pachatele z naší komunity. Čas od času může algoritmus učinit takové rozhodnutí bez zásahu člověka. Algoritmus může také provádět určité předpovědi o vás (například váš věk nebo jiné demografické údaje), aby mohl správně posoudit, zda událost představuje trestný čin, a ukládat o vás určité souhrnné tréninkové údaje, aby se zvýšila účinnost hlasového monitorování.

Tyto osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu poskytovat našim uživatelům bezpečné a inkluzivní prostředí při využívání produktů Breachers a na základě naší zákonné povinnosti odhalovat a hlásit případné přestupky. Vaše osobní údaje proto budou sdíleny s našimi poskytovateli služeb třetích stran, jak je uvedeno výše, a s příslušnými orgány, pokud se budeme domnívat, že vaše chování je v rozporu s platnými zákony. Tito poskytovatelé služeb třetích stran mohou působit v zemi, která poskytuje jinou úroveň ochrany údajů než vaše země. Proto jsme zavedli nezbytná ochranná opatření, abychom vám poskytli odpovídající ochranu údajů. 

Vaše záznamy budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k odhalení přestupků, jejich nahlášení správci komunity a/nebo úřadům, k přijetí rozhodnutí a k uchování důkazů, které mohou být pro takové rozhodnutí potřebné.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že se na vás vztahuje automatické rozhodování (tj. rozhodování založené výhradně na automatizovaných prostředcích), bude se tak dít výhradně na základě vašeho výslovného souhlasu. Kromě toho máte vždy právo požadovat, aby takové rozhodnutí přezkoumala určitá osoba. 

11.    JAK MŮŽETE SPRAVOVAT SVÉ ÚDAJE?

Jako subjekt údajů máte určitá práva týkající se vašich osobních údajů. Můžete kdykoli nahlédnout do osobních údajů, které o vás společnost Triangle Factory shromažďuje, a opravit případné neúplné nebo nesprávné informace o vás. Můžete požádat o přenositelnost údajů, výmaz a vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo nebýt předmětem profilování nebo automatizovaného rozhodování.

Některá z těchto práv lze uplatnit využitím příslušných funkcí na webových stránkách společnosti Breachers nebo na produktech společnosti Breachers. Pokud si nejste jisti, jak svá práva uplatnit, nebo máte požadavek, který není uveden na webových stránkách Breachers nebo v produktech Breachers, můžete se na společnost Triangle Factory obrátit písemně zasláním žádosti na adresu Dublinstraat 35/007, 9000 Gent, Belgie, na adresu právního oddělení nebo zasláním e-mailu na adresu privacy@triangle-factory.be. Pokud chcete uplatnit svá práva, prosíme vás, abyste byli co nejkonkrétnější, abychom se mohli vaší žádostí důkladně a vhodně zabývat. Rovněž připomínáme, že abychom mohli uplatnit vaše práva, musíme být schopni přiměřeně ověřit vaši totožnost, abychom mohli zabránit tomu, že tak vaším jménem učiní někdo jiný.

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu. Kontaktní údaje belgického úřadu pro ochranu osobních údajů naleznete na adrese https://www.dataprotectionauthority.be/citizen nebo se můžete obrátit na dozorový úřad v zemi, kde žijete.