Breachers Privacybeleid

Laatste update: 28/02/2024

1. OVER DIT PRIVACYBELEID

1.1 Inleiding

Wanneer u de Breachers-website (“Breachers-website”) bezoekt of wanneer u gebruikmaakt van de Breachers-producten, software, virtuele/augmented reality-toepassing of mobiele toepassing (“Breachers-producten”), verzamelt, bewaart en gebruikt Triangle Factory bv (“Triangle Factory”, “wij”), de eigenaar van deze Breachers-website en ontwikkelaar van de Breachers-producten, uw persoonlijke informatie. Dit privacybeleid legt uit welke persoonlijke informatie we van u verzamelen, voor welke doeleinden, hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken en welke maatregelen we nemen om deze te beschermen.

Triangle Factory is toegewijd aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens en wil zo transparant mogelijk zijn bij het uitleggen hoe het uw persoonlijke informatie verwerkt. Daarom hebben we geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden, en we adviseren u de tijd te nemen om het grondig te lezen. We zullen uw persoonlijke gegevens niet verwerken buiten wat wordt uiteengezet in dit privacybeleid.

1.2 Voor wie geldt dit privacybeleid?

Dit privacybeleid is van toepassing op elke gebruiker van de Breachers-website en de Breachers-producten (“u”, “gegevenssubject”). Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze producten en diensten met betrekking tot Breachers en Breachers Universe, en niet op andere producten, websites en diensten die worden aangeboden door Triangle Factory. Als u meer informatie wilt ontvangen over hoe Triangle Factory uw persoonlijke gegevens beheert wanneer u onze andere producten, websites en diensten gebruikt, bezoek dan http://privacy.triangle-factory.be.

1.3 Wie is verantwoordelijk voor persoonsgegevens die worden verwerkt volgens dit privacybeleid?

Triangle Factory bv, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Dublinstraat 35/007, 9000 Gent, België en geregistreerd onder ondernemingsnummer BE0822.717.673, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt bij het gebruik van de Breachers-website en de Breachers-producten. Als u vragen of zorgen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via het hierboven vermelde adres of stuur ons een e-mail via het volgende e-mailadres: privacy@triangle-factory.be.

1.4 Updates van dit privacybeleid

Triangle Factory kan dit privacybeleid te allen tijde herzien, bijvoorbeeld in het kader van wijzigingen aan onze Breachers-website of Breachers-producten, regelgevende updates of feedback van onze gebruikers. De aangepaste voorwaarden gelden vanaf het moment dat ze op deze pagina worden gepubliceerd, dus we adviseren u om regelmatig deze pagina te bezoeken voor de laatste informatie over onze privacypraktijken. Als er significante wijzigingen worden aangebracht in dit privacybeleid, zullen we u indien mogelijk persoonlijk op de hoogte stellen en, indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, om uw toestemming vragen.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE?

Wanneer u de Breachers-website of de Breachers-producten gebruikt, verzamelen we de volgende persoonlijke informatie van u:

Identificatie-, contact- en locatiegegevens zoals uw naam, e-mailadres, adres, gebruikersnaam, avatar en gebruikers-ID;

Informatie over uw professionele kwalificaties en/of academische achtergrond (indien u contact met ons opneemt met een sollicitatie voor een baan);

Informatie over fysieke kenmerken, beweging en bepaalde biometrische gegevens, inclusief stem- en audio-opnames;

Informatie over hoe u interageert met onze Breachers-website en Breachers-producten, zoals informatie over de duur en frequentie van gebruik, crashrapporten, populaire items en functies en uw prestaties; en

Informatie die is gekoppeld aan het apparaat dat u gebruikt bij het gebruik van de Breachers-website of de Breachers-producten, zoals IP-adres, merk, type, besturingssysteem, hardware-informatie en schermresolutie.

3. HOE VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

3.1 U verstrekt ons uw persoonsgegevens door een contactformulier in te dienen, u te registreren, een account, profiel of avatar aan te maken

Wanneer u gebruikmaakt van onze Breachers-website of Breachers-producten, kunt u een account, profiel of avatar aanmaken. U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail of ons contactformulier op de Breachers-website. Wanneer u ervoor kiest om dit te doen, vragen we u soms om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals uw e-mailadres, naam, geboortedatum, geslacht en/of postcode. Na registratie kunnen we ook aanvullende informatie vragen die ons kan helpen bij het leveren van meer op maat gemaakte diensten.

3.2 We ontvangen uw persoonlijke gegevens van derden

Als u inlogt op de Breachers-producten met een sociaalmedia-account of gebruikmaakt van de sociale netwerkfuncties in het spel, geeft u toestemming voor het delen van bepaalde duidelijk geïdentificeerde persoonlijke gegevens door de sociale netwerkwebsite. Dit omvat meestal de basisgegevens die zijn gekoppeld aan uw profiel op de sociale netwerkwebsite (naam, e-mailadres, geboortedatum, postcode en geslacht). Bovendien kan dit ook bepaalde gegevens bevatten met betrekking tot uw gedrag op de sociale netwerkwebsite, zoals likes, bijvoorbeeld. Dit kan alleen persoonlijke gegevens omvatten die u publiekelijk op de sociale netwerkwebsite hebt gedeeld, en alleen voor zover uw persoonlijke instellingen op de sociale netwerkwebsite dit toelaten. Als u niet wilt dat dergelijke informatie wordt gedeeld, raden wij u aan uw instellingen op de relevante sociale netwerkwebsite aan te passen.

Bovendien ontvangen we ook informatie van andere betrouwbare bronnen, zowel online als offline gegevensleveranciers. Triangle Factory zal dit alleen doen voor zover deze gegevens wettig zijn verzameld door de derde partij en voor zover deze wettig met ons kunnen worden gedeeld. Indien nodig zal Triangle Factory ook uw uitdrukkelijke toestemming vragen om deze gegevens te gebruiken.

Verder maken we gebruik van analyseservices en derden om de Breachers-website en Breachers-producten te analyseren en onze producten te verbeteren, die ons helpen om een beter begrip te krijgen van het gebruik van onze Breachers-website en Breachers-producten. Deze derden kunnen informatie verzamelen, bijvoorbeeld door middel van geïnstalleerde applicaties en door u bezochte mobiele websites.

Tot slot delen platformaanbieders zoals Oculus, Steam, Viveport, enz. bepaalde persoonlijke gegevens over u en uw activiteiten op het platform wanneer u onze Breachers-producten gebruikt. We raden u aan om de privacybeleidsregels van deze platformaanbieders te raadplegen om een beter inzicht te krijgen in welke informatie deze platforms verzamelen en delen met hun partners.

3.3 Persoonlijke gegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Breachers-website en Breachers-producten

Ongeacht of u zich registreert, een account, profiel of avatar aanmaakt, verzamelen we gebruikersinformatie wanneer u gebruikmaakt van de Breachers-website en Breachers-producten. Dit kan informatie omvatten zoals de duur en frequentie van het gebruik, crashrapporten, populaire items en functies, uw prestaties, biometrische gegevens, gegevens over bewegingen, spraakopnames, enz. We gebruiken deze informatie om de prestaties van onze Breachers-website en Breachers-producten te verbeteren, aan te passen op basis van uw wensen en interesses, en een beter begrip te krijgen van hoe onze producten worden gebruikt.

3.4 Andere bronnen

Onze Breachers-website en Breachers-producten zijn dynamische en innovatieve operationele tools, wat betekent dat we voortdurend op zoek zijn naar manieren om u beter van dienst te zijn en aan uw persoonlijke behoeften te voldoen. Dit kan ook betekenen dat nieuwe toepassingen worden toegevoegd die ertoe leiden dat we uw gegevens op verschillende manieren verzamelen en verwerken. We zullen hier altijd zo transparant mogelijk over communiceren in dit privacybeleid.

4. WAAROM VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We verzamelen persoonlijke gegevens om onze producten aan te bieden en te verbeteren en betere diensten te leveren aan onze gebruikers. Meer in het bijzonder verzamelen en verwerken we persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

4.1 Om de Breachers-website en Breachers-producten aan u beschikbaar te stellen

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor het leveren en onderhouden van onze diensten. Bijvoorbeeld, bij het gebruik van onze Breachers-producten, gebruiken we de door u verstrekte gebruikersnaam om uw scores bij te houden en u te identificeren bij andere gebruikers. We gebruiken ook uw persoonlijke gegevens om u op de hoogte te stellen wanneer er wijzigingen zijn of gepland onderhoud van onze Breachers-website en Breachers-producten, of om uw feedback te verwerken. Uw persoonlijke gegevens worden ook verwerkt om eventuele vragen die u heeft over de Breachers-website en Breachers-producten te ontvangen en te beantwoorden.

4.2 Om u te herkennen als gebruiker

Wanneer u een profiel of account gebruikt om in te loggen op onze diensten, passen we technologie toe die u herkent als geregistreerde gebruiker en onmiddellijk toegang geeft tot de relevante dienst. Dit betekent dat u uw inloggegevens niet elke keer hoeft te verstrekken wanneer u de relevante online dienst(en) van Breachers bezoekt of wilt deelnemen aan interactieve functies van onze diensten, zoals bijvoorbeeld wedstrijden.

4.3 Om de community-ervaring te verbeteren

We verzamelen en delen ook je gebruikersnaam, gebruikers-ID, avatar en prestatiegegevens met leden van de community die de Breachers-producten willen volgen en/of scoreborden willen publiceren. Dit verzamelen en delen is bedoeld om een gemeenschapsgevoel en vriendschappelijke competitie onder spelers te bevorderen.

4.4 Om de Breachers-website en Breachers-producten te analyseren en te verbeteren

We gebruiken persoonlijke gegevens om te begrijpen welke functies en items van de Breachers-website of Breachers-producten het populairst zijn bij onze gebruikers. Om de voorkeuren van onze gebruikers beter te begrijpen, kunnen we u ook uitnodigen om deel te nemen aan een enquête. We doen dit om onze Breachers-website en Breachers-producten voortdurend te verbeteren en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, zodat ons aanbod zo geschikt mogelijk is voor onze gebruikers.

4.5 Om de Breachers-website en Breachers-producten aan u aan te passen

Triangle Factory streeft ernaar om de Breachers-website en Breachers-producten zo relevant mogelijk te maken voor elke gebruiker. Door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die aangeven waarin een gebruiker waarschijnlijk geïnteresseerd is, kan Triangle Factory werken aan het aanbieden van meer gepersonaliseerde diensten. Op die manier zou Triangle Factory bijvoorbeeld inhoud kunnen aanbevelen die bij uw profiel past.

4.6 Om op de hoogte te blijven van nieuwe producten en diensten

Triangle Factory kan uw contactgegevens en andere verzamelde gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van nieuws, aankomende activiteiten of evenementen, promoties, nieuwe diensten, enzovoort. We zullen dit alleen doen als u toestemming heeft gegeven. U kunt zich op elk moment afmelden voor dit soort communicatie. Om dit te doen, kunt u de “uitschrijven” -link gebruiken die u onderaan al onze elektronische communicatie ziet.

4.7 Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen

We kunnen ook persoonlijke gegevens gebruiken om illegale of vermoedelijk illegale activiteiten, zoals fraude (bijvoorbeeld met betalingsmethoden), en naleving van onze gebruiksvoorwaarden te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, in het belang van zowel Triangle Factory als onze gebruikers.

5. OP WELKE JURIDISCHE BASIS VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

5.1 Noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u

Sommige van de persoonlijke gegevens die we verzamelen (bijvoorbeeld platformaccount, gebruikersnaam, unieke identificatie) zijn noodzakelijk om de Breachers-producten te kunnen gebruiken. We verwerken de persoonlijke gegevens die onder deze categorie vallen om de overeenkomst die we met u hebben te kunnen uitvoeren.

5.2 Gebaseerd op onze legitieme belangen of die van derden

Soms verwerken we uw persoonlijke gegevens op basis van onze legitieme belangen, bijvoorbeeld onze legitieme belangen om de integriteit, veiligheid en functionaliteit van onze Breachers-website en Breachers-producten te waarborgen. De legitieme belangen die we nastreven, omvatten ook die van derden, zoals platformaanbieders, zodat deze platformaanbieders informatie ontvangen over het gedrag van gebruikers op hun platforms. Als we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen of die van een derde partij, hebben we ervoor gezorgd dat uw fundamentele rechten en vrijheden niet worden aangetast door het nastreven van deze legitieme belangen, met name wanneer u minderjarig bent. Merk op dat we ook je gebruikersnaam, gebruikers-ID, avatar en prestatiegegevens verzamelen en delen met leden van de community op basis van ons legitieme belang om een dynamische Breachers-community op te bouwen. Je kunt altijd bezwaar maken tegen de persoonlijke gegevens die we verwerken op basis van onze legitieme belangen of die van een derde partij door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in Sectie 11.

5.3 Gebaseerd op een wettelijke verplichting

We verwerken ook persoonlijke gegevens als de wet ons verplicht dit te doen, bijvoorbeeld om fraude of illegale activiteiten op te sporen.

5.4 Gebaseerd op uw toestemming

We vragen uw toestemming voordat we cookies plaatsen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Breachers-website (bijvoorbeeld voor analyse of cookies van derden). We vragen ook uw toestemming om u promotionele updates over de Breachers-producten te sturen of voor functies van Breachers-producten die communiceren met uw apparaat. Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u zich op elk moment afmelden.

6. AAN WIE WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT?

Triangle Factory deelt uw persoonlijke gegevens met zijn partners, financiële en andere adviseurs en dienstverleners om de Breachers-website en Breachers-producten te leveren en te optimaliseren. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of delen met derden als we hiervoor geen wettelijke gronden hebben. In het bijzonder delen we uw persoonlijke gegevens met de volgende categorieën van ontvangers:

6.1 Leveranciers van Triangle Factory

Om u de Breachers-website en Breachers-producten aan te bieden, doen we een beroep op verschillende onafhankelijke bedrijven en dienstverleners. Dergelijke derde partijen helpen ons bijvoorbeeld bij het beveiligen van onze infrastructuur en IT-diensten, het uitvoeren van betalingstransacties via onze diensten, het uitvoeren van enquêtes… Het is mogelijk dat dergelijke leveranciers toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens in het kader van hun werk voor Triangle Factory. Triangle Factory staat dit alleen toe voor zover de toegang noodzakelijk is voor het uitvoeren van het werk dat dergelijke leveranciers voor Triangle Factory verrichten, en alleen voor zover de leveranciers de nodige garanties bieden met betrekking tot de toegang en het mogelijke gebruik van uw persoonlijke gegevens en informatie.

6.2 Sociale medianetwerken

Bepaalde online diensten van Triangle Factory integreren sociale media “knoppen” die interactie hebben met sociale medianetwerksites zoals Facebook, Twitter, Instagram… Met deze knoppen kunt u informatie delen over uw prestaties op deze platforms. De knoppen worden geleverd en beheerd door de sociale medianetwerken. Als u meer informatie wilt ontvangen over hoe uw persoonlijke gegevens worden gedeeld wanneer u van dergelijke knop gebruikmaakt, raden we u aan de privacybeleidsregels van het relevante sociale medianetwerk te lezen.

6.3 Autoriteiten

In bepaalde omstandigheden zijn we verplicht uw gegevens te delen met de autoriteiten. We kunnen dit bijvoorbeeld doen om aan de wet of een gerechtelijk bevel te voldoen, om fraude op te sporen en aan te pakken, of om de rechten van Triangle Factory te beschermen.

6.4 Andere gebruikers

Wanneer u gebruikmaakt van de Breachers-producten, zullen bepaalde persoonlijke gegevens, zoals uw gebruikersnaam, zichtbaar zijn voor andere gebruikers die het spel op de game server spelen (tot 10 spelers).

6.5 Communityleden die toegang vragen tot scoreborden

Zoals hierboven uiteengezet, delen we je gebruikersnaam, gebruikers-ID avatar en prestatiecijfers met geïnteresseerde leden van de community die de scores van Breachers willen bijhouden en/of publiceren. Dergelijke communityleden zijn verplicht om je persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid en alleen voor de doeleinden zoals hierin vermeld. Merk op dat we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van websites gemaakt door communityleden.

7 WORDEN MIJN GEGEVENS BUITEN DE EER OVERGEDRAGEN?

Sommige van de hierboven genoemde ontvangers bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als we uw persoonlijke gegevens overdragen aan partijen buiten de EER, zorgen we ervoor dat een dergelijke overdracht gepaard gaat met passende waarborgen om te waarborgen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd.

8 HOE WORDEN UW GEGEVENS BEVEILIGD?

Het is voor Triangle Factory van groot belang dat uw gegevens veilig worden behandeld. Daarom maken we gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en maatregelen om uw gegevens adequaat te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of bekendmaking. Helaas is de uitwisseling van informatie via internet nooit 100% veilig. Hoewel we ons best doen om te garanderen dat uw gegevens veilig blijven, kunnen we dit niet absoluut garanderen.

9 HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren zolang dit nodig is om de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid na te streven. Bijvoorbeeld, Triangle Factory bewaart uw persoonlijke gegevens zolang het een lopende relatie met u heeft of zolang dit nodig is om te voldoen aan zijn wettelijke of contractuele verplichtingen.

10 MONITORING VAN UW PERSOONSGEGEVENS EN PROFILERING

We zijn toegewijd aan het creëren van een positieve en respectvolle gemeenschap voor al onze gebruikers. Als onderdeel van onze inspanningen om de veiligheid en het welzijn van onze gebruikers te waarborgen, monitoren we chats, audioregistraties en andere gegevens wanneer u gebruikmaakt van de Breachers-producten om misbruik, aanstootgevend gedrag of ongepast gedrag binnen de Breachers-omgeving op te sporen en te voorkomen.

Opnames kunnen worden gemaakt tijdens in-game communicatie, zoals multiplayer-interacties, spraakchat of andere functies waarin gebruikers kunnen communiceren. Voor dit doel verzamelen we uw taalvoorkeur/locatie, chats, audiologs en de context waarin dergelijke interacties plaatsvinden (bijv. gamegebeurtenissen, tijdslijn…). We vertrouwen op externe serviceproviders om ons te helpen bij het beheren van deze moderatie. Dergelijke derde partijen krijgen alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens op een gepseudonimiseerde manier (d.w.z. via een unieke identifier). Logs worden gemonitord via een AI-systeem om eventuele schendingen van onze Gedragscode zoals vastgelegd in onze Gebruiksvoorwaarden op te sporen. Als het algoritme bepaalt dat er mogelijk een overtreding is begaan, wordt een dergelijk log beoordeeld door een communitymanager die beslist of er actie moet worden ondernomen, zoals het uitsluiten van de overtreder uit onze gemeenschap. Af en toe kan het algoritme dergelijke beslissingen nemen zonder menselijke tussenkomst. Het algoritme kan ook bepaalde voorspellingen over u doen (zoals uw leeftijd of andere demografische gegevens) om een juiste beoordeling te maken of een gebeurtenis al dan niet een overtreding vormt en bepaalde geaggregeerde trainingsgegevens over u opslaan om de doeltreffendheid van de spraakmonitoring te verbeteren.

We verwerken deze persoonlijke gegevens op basis van ons legitieme belang om onze gebruikers een veilige en inclusieve omgeving te bieden wanneer ze gebruikmaken van de Breachers-producten en op basis van onze wettelijke verplichting om overtredingen op te sporen en te melden. Uw persoonlijke gegevens worden daarom gedeeld met onze externe serviceproviders zoals hierboven uiteengezet en met de relevante autoriteiten als we van mening zijn dat uw gedrag in strijd is met de toepasselijke wetten. Dergelijke externe serviceproviders kunnen in een land opereren dat een ander niveau van gegevensbescherming biedt dan uw eigen land. We hebben daarom de nodige waarborgen geïmplementeerd om u adequate gegevensbescherming te bieden.

Uw opnames worden alleen bewaard zolang als nodig is om overtredingen op te sporen, deze aan de communitymanager en/of de autoriteiten te melden, een beslissing te nemen en het bewijsmateriaal te behouden dat nodig kan zijn om een dergelijke beslissing te ondersteunen.

Houd er rekening mee dat, in het geval u onderworpen bent aan geautomatiseerde besluitvorming (dat wil zeggen, een beslissing die uitsluitend wordt genomen op basis van geautomatiseerde middelen), dit uitsluitend zal gebeuren op basis van uw expliciete toestemming. Bovendien heeft u altijd het recht om te verzoeken dat een persoon een dergelijke beslissing beoordeelt.

11. HOE KUNT U UW GEGEVENS BEHEREN?

U, als betrokkene, heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U kunt te allen tijde de persoonlijke gegevens raadplegen die Triangle Factory over u verzamelt en eventuele onvolledige of onjuiste informatie over u corrigeren. U kunt verzoeken om gegevensoverdraagbaarheid, verwijdering en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om niet onderworpen te worden aan profilering of geautomatiseerde besluitvorming.

Sommige van deze rechten kunnen worden uitgeoefend door gebruik te maken van de relevante functies op de Breachers-website of de Breachers-producten. Als u niet zeker weet hoe u uw rechten kunt uitoefenen of als u een verzoek heeft dat niet wordt gedekt op de Breachers-website of de Breachers-producten, kunt u contact opnemen met Triangle Factory schriftelijk door uw verzoek te sturen naar Dublinstraat 35/007, 9000 Gent, België, ter attentie van de juridische dienst of door een e-mail te sturen naar privacy@triangle-factory.be. Als u uw rechten wilt uitoefenen, vragen wij u om zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw verzoek grondig en passend kunnen behandelen. We herinneren u er ook aan dat we redelijkerwijs uw identiteit moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen voorkomen dat iemand anders dit namens u doet.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De contactgegevens van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit vindt u op https://www.dataprotectionauthority.be/citizen of u kunt contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in het land waar u woont.