Breachers personvernerklæring

Siste oppdatering: 28/02/2024

1.    OM DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

1.1 Innledning

Når du besøker Breachers’ nettsted (“Breachers’ nettsted”) eller når du bruker Breachers’ produkter, programvare, virtual/augmented reality-applikasjon eller mobilapplikasjon (“Breachers’ produkter”), samler Triangle Factory bv (“Triangle Factory”, “vi”), som er eieren av Breachers’ nettsted og utvikleren av Breachers’ produkter, inn, lagrer og bruker personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn fra deg, til hvilke formål, hvordan vi bruker personopplysningene dine og hvilke tiltak vi treffer for å beskytte dem.

Triangle Factory er opptatt av å beskytte personvernet og personopplysningene dine og ønsker å være så åpne som mulig når vi forklarer hvordan vi behandler personopplysningene dine. Derfor har vi forsøkt å holde denne erklæringen så enkel som mulig, og vi anbefaler deg å ta deg tid til å lese den grundig. Vi vil ikke behandle personopplysningene dine utover det som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

1.2 Hvem gjelder denne personvernerklæringen for?

Denne personvernerklæringen gjelder for alle brukere av Breachers-nettstedet og Breachers-produktene (“du”, “den registrerte”). Denne personvernerklæringen gjelder kun for våre Breachers- og Breachers Universe-relaterte produkter og tjenester, og ikke for andre produkter, nettsteder og tjenester som tilbys av Triangle Factory. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan Triangle Factory behandler personopplysningene dine når du bruker våre andre produkter, nettsteder og tjenester, kan du gå til http://privacy.triangle-factory.be.

1.3 Hvem er ansvarlig for personopplysninger som behandles i henhold til denne personvernerklæringen?

Triangle Factory bv, et privat aksjeselskap med hovedkontor på Dublinstraat 35/007, 9000 Gent, Belgia og registrert under firmanummer BE0822.717.673, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn og behandles når du bruker Breachers-nettstedet og Breachers-produktene. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på ovennevnte adresse eller sende oss en e-post på følgende e-postadresse: privacy@triangle-factory.be.

1.4 Oppdateringer av denne personvernerklæringen

Triangle Factory kan når som helst revidere denne personvernerklæringen, for eksempel i forbindelse med endringer på Breachers-nettstedet eller Breachers-produktene, regelverksoppdateringer eller tilbakemeldinger fra brukerne våre. De tilpassede vilkårene gjelder fra det øyeblikket de publiseres på denne siden, så vi anbefaler deg å besøke denne siden regelmessig for å få den nyeste informasjonen om vår personvernpraksis. Hvis det gjøres vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, vil vi varsle deg personlig når det er mulig, og hvis behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke, vil vi be om din tillatelse.

2.    HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN?

Når du bruker Breachers-nettstedet eller Breachers-produktene, samler vi inn følgende personopplysninger fra deg:

Identifikasjons-, kontakt- og stedsinformasjon som navn, e-postadresse, adresse, brukernavn, avatar og bruker-ID;

Informasjon om dine faglige kvalifikasjoner og/eller akademiske bakgrunn (hvis du kontakter oss med en søknad om ansettelse);

Informasjon om fysiske egenskaper, bevegelser og visse biometriske data, inkludert tale- og lydopptak;

Informasjon om hvordan du samhandler med Breachers-nettstedet og Breachers-produktene våre, for eksempel informasjon om brukstid og -hyppighet, krasjrapporter, populære elementer og funksjoner og dine prestasjoner; og

Informasjon knyttet til enheten du bruker når du bruker Breachers-nettstedet eller Breachers-produktene, for eksempel IP-adresse, merke, type, operativsystem, maskinvareinformasjon og skjermoppløsning.

3.    HVORDAN SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

3.1 Du gir oss personopplysningene dine ved å sende inn et kontaktskjema, registrere deg, opprette en konto, en profil eller en avatar.

Når du bruker Breachers-nettstedet eller Breachers-produktene våre, er det mulig at du oppretter en konto, profil eller avatar. Du kan også kontakte oss via e-post eller via vårt kontaktskjema på Breachers-nettstedet. Når du velger å gjøre det, kan vi noen ganger be deg om å oppgi visse personopplysninger, for eksempel e-postadresse, navn, fødselsdato, kjønn og/eller postnummer. Etter registrering kan vi også be om ytterligere informasjon som kan hjelpe oss med å tilby mer tilpassede tjenester.

3.2 Vi mottar dine personopplysninger fra tredjeparter

Hvis du logger deg inn på Breachers-produktene ved hjelp av en konto på sosiale medier eller bruker de sosiale nettverksfunksjonene i spillet, gir du tillatelse til at nettstedet for sosiale nettverk kan dele visse, tydelig identifiserte personopplysninger med oss. Vanligvis omfatter dette de grunnleggende opplysningene som er knyttet til profilen din på det sosiale nettverket (navn, e-postadresse, fødselsdato, postnummer og kjønn). I tillegg kan det også omfatte visse opplysninger knyttet til din atferd på det sosiale nettverket, som for eksempel likes. Dette kan bare omfatte personopplysninger som du har delt offentlig på nettstedet for sosiale nettverk, og bare i den grad dine personlige innstillinger på nettstedet for sosiale nettverk tillater det. Hvis du ikke ønsker at slik informasjon skal deles, anbefaler vi at du justerer innstillingene dine på det aktuelle nettstedet for sosiale nettverk.

Videre mottar vi også informasjon fra andre pålitelige kilder, inkludert både online- og offline-dataleverandører. Triangle Factory vil bare gjøre dette i den grad disse opplysningene ble samlet inn av tredjeparten på lovlig vis og i den grad de kan deles med oss på lovlig vis. Om nødvendig vil Triangle Factory også be om din uttrykkelige tillatelse til å bruke disse opplysningene.

Videre, for å analysere Breachers-nettstedet og Breachers-produktene og forbedre produktene våre, bruker vi analyseverktøy og tredjeparter som hjelper oss med å få en bedre forståelse av bruken av Breachers-nettstedet og Breachers-produktene. Disse tredjepartene kan samle inn informasjon, for eksempel ved hjelp av applikasjoner du har installert, mobilnettsteder du har besøkt.

Til slutt, når du bruker Breachers-produktene våre via en plattformleverandør som Oculus, Steam, Viveport…, deler disse plattformleverandørene visse personopplysninger om deg og dine aktiviteter på plattformen med oss. Vi anbefaler deg å gå gjennom personvernerklæringene til disse plattformleverandørene for å få et bedre innblikk i hvilken informasjon disse plattformene samler inn og deler med sine partnere.

3.3 Personopplysninger samles inn automatisk når du bruker Breachers nettsted og Breachers produkter.

Uansett om du registrerer deg, oppretter en konto, en profil eller en avatar, samler vi inn brukerinformasjon når du bruker Breachers-nettstedet og Breachers-produktene. Dette kan omfatte, men er ikke begrenset til, informasjon om brukslengde og -hyppighet, krasjrapporter, populære elementer og funksjoner, dine prestasjoner, biometriske data, data om bevegelser, stemmeopptak… Vi bruker denne informasjonen til å forbedre ytelsen til Breachers-nettstedet og Breachers-produktene våre, tilpasse dem ut fra dine behov og interesser og bedre forstå hvordan produktene våre brukes.

3.4 Andre kilder

Breachers-nettstedet og Breachers-produktene våre er dynamiske og innovative driftsverktøy, noe som betyr at vi hele tiden er på utkikk etter måter å betjene deg bedre og oppfylle dine personlige behov på. Dette kan også bety at vi legger til nye applikasjoner som gjør at vi samler inn og behandler dataene dine på en annen måte. Vi vil alltid informere om dette på en så åpen måte som mulig i denne personvernerklæringen.

4.    HVORFOR SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Vi samler inn personopplysninger for å kunne tilby og forbedre produktene våre og for å kunne tilby bedre tjenester til brukerne våre. Vi samler inn og behandler personopplysninger for følgende formål:

4.1 For å gjøre Breachers-nettstedet og Breachers-produktene tilgjengelige for deg

Vi bruker personopplysningene dine til å levere og vedlikeholde tjenestene våre. Når du for eksempel bruker Breachers-produktene våre, bruker vi brukernavnet du har oppgitt for å holde orden på poengsummene dine og identifisere deg blant andre brukere. Vi bruker også personopplysningene dine til å varsle deg om endringer eller planlagt vedlikehold av Breachers-nettstedet og Breachers-produktene våre, eller til å behandle tilbakemeldingene dine. Personopplysningene dine behandles også for å motta og besvare eventuelle spørsmål du måtte ha om Breachers-nettstedet og Breachers-produktene.

4.2 For å gjenkjenne deg som bruker

Når du bruker en profil eller konto til å logge inn på tjenestene våre, bruker vi teknologi som gjenkjenner deg som registrert bruker og umiddelbart gir deg tilgang til den aktuelle tjenesten. Det betyr at du ikke trenger å oppgi påloggingsinformasjonen din hver gang du besøker den eller de aktuelle Breachers-tjenestene eller ønsker å delta i interaktive funksjoner i tjenestene våre, som for eksempel konkurranser.

4.3 For å forbedre fellesskapsopplevelsen

Vi samler også inn og deler brukernavn, bruker-ID, avatar og prestasjonsmålinger med medlemmer av fellesskapet som ønsker å holde oversikt og/eller publisere resultattavler for Breachers-produktene. Denne innsamlingen og delingen er ment å fremme en følelse av fellesskap og vennskapelig konkurranse blant spillerne.

4.4 For å analysere og forbedre Breachers-nettstedet og Breachers-produktene.

Vi bruker personopplysninger for å forstå hvilke funksjoner og elementer på Breachers nettsted eller Breachers produkter som er mest populære blant brukerne våre. For å forstå brukernes preferanser bedre kan vi også invitere deg til å delta i en spørreundersøkelse. Dette gjør vi for å kontinuerlig forbedre Breachers-nettstedet og Breachers-produktene og utvikle nye produkter og tjenester, slik at tilbudet vårt blir best mulig tilpasset brukerne våre.

4.5 For å tilpasse Breachers-nettstedet og Breachers-produktene til deg.

Triangle Factory bestreber seg på å gjøre Breachers-nettstedet og Breachers-produktene så relevante som mulig for hver enkelt bruker. Ved å bruke personopplysninger som indikerer hva en bruker sannsynligvis er interessert i, kan Triangle Factory arbeide for å tilby mer persontilpassede tjenester. På den måten kan Triangle Factory for eksempel anbefale innhold som passer til profilen din.

4.6 Å holde seg oppdatert på nye produkter og tjenester

Triangle Factory kan bruke kontaktopplysningene dine og andre innsamlede data til å informere deg om nyheter, kommende aktiviteter eller arrangementer, kampanjer, nye tjenester og så videre. Vi vil bare gjøre dette hvis du har gitt oss tillatelse til det. Du kan når som helst reservere deg mot denne typen kommunikasjon. For å gjøre det kan du bruke lenken “unsubscribe” som du finner nederst i all vår elektroniske kommunikasjon.

4.7 For å forebygge og avdekke misbruk eller svindel.

Vi kan også bruke personopplysninger til å forebygge, oppdage og etterforske ulovlig eller mistenkt ulovlig aktivitet, for eksempel svindel (for eksempel med betalingsmetoder) og overholdelse av bruksvilkårene våre, i både Triangle Factory og brukernes interesse.

5.    PÅ HVILKET RETTSLIG GRUNNLAG BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

5.1 Nødvendig for inngåelse og gjennomføring av en kontrakt med deg.

Noen av personopplysningene vi samler inn (f.eks. plattformkonto, brukernavn, unik identifikator) er nødvendige for å kunne bruke Breachers-produktene. Vi behandler personopplysningene som faller innenfor denne kategorien for å kunne oppfylle avtalen vi har med deg.

5.2 Basert på våre eller tredjeparters legitime interesser.

Noen ganger behandler vi personopplysningene dine basert på våre berettigede interesser, for eksempel våre berettigede interesser i å sikre integriteten, sikkerheten og funksjonaliteten til Breachers-nettstedet og Breachers-produktene. De berettigede interessene vi forfølger, omfatter også tredjeparters interesser, for eksempel plattformleverandører, slik at disse plattformleverandørene kan motta informasjon om brukernes atferd på deres plattformer. Hvis vi behandler personopplysningene dine basert på våre eller en tredjeparts berettigede interesser, har vi sørget for at dine grunnleggende rettigheter og friheter ikke settes i fare ved å forfølge disse berettigede interessene, særlig når du er mindreårig. Merk at vi også samler inn og deler brukernavn, bruker-ID, avatar og prestasjonsmålinger med medlemmer av fellesskapet på grunnlag av vår berettigede interesse i å bygge et dynamisk Breachers-fellesskap. Du kan alltid protestere mot personopplysningene vi behandler på grunnlag av våre eller en tredjeparts berettigede interesser ved å kontakte oss som beskrevet i avsnitt 11.

5.3 Basert på en rettslig forpliktelse

Vi behandler også personopplysninger hvis loven krever det, for eksempel for å avdekke svindel eller ulovlig aktivitet.

5.4 Basert på ditt samtykke

Vi ber om ditt samtykke før vi plasserer informasjonskapsler som ikke er strengt nødvendige for at Breachers-nettstedet skal fungere (f.eks. for analyse eller tredjeparts informasjonskapsler). Vi ber også om ditt samtykke for å sende deg reklameoppdateringer om Breachers-produktene eller for Breachers-produktfunksjoner som samhandler med enheten din. Når behandlingen av personopplysningene dine er basert på ditt samtykke, kan du når som helst melde deg ut.

6.    HVEM ER MOTTAKERNE AV PERSONOPPLYSNINGENE MINE?

Triangle Factory deler dine personopplysninger med sine partnere, finansielle og andre rådgivere og tjenesteleverandører for å kunne levere og optimalisere Breachers nettsted og Breachers produkter. Vi vil aldri selge personopplysningene dine eller dele dem med tredjeparter hvis vi ikke har juridisk grunnlag for å gjøre det. Vi deler spesielt personopplysningene dine med følgende kategorier av mottakere:

6.1 Leverandører til Triangle Factory

For å kunne tilby deg Breachers-nettstedet og Breachers-produktene benytter vi oss av en rekke uavhengige selskaper og tjenesteleverandører. Slike tredjeparter hjelper oss for eksempel med å sikre infrastrukturen og IT-tjenestene våre, gjennomføre betalingstransaksjoner gjennom tjenestene våre, gjennomføre undersøkelser … Det er mulig at slike leverandører får tilgang til personopplysningene dine i forbindelse med sitt arbeid for Triangle Factory. Triangle Factory tillater dette bare i den grad tilgangen er nødvendig for å utføre det arbeidet som slike leverandører utfører for Triangle Factory, og bare i den utstrekning leverandørene gir nødvendige forsikringer om tilgang og potensiell bruk av dine personopplysninger og informasjon.

6.2 Nettverk på sosiale medier

Visse av Triangle Factorys nettjenester inneholder “knapper” for sosiale medier som samhandler med nettsteder for sosiale medier som Facebook, Twitter, Instagram… Med disse knappene kan du dele informasjon om prestasjonene dine på disse plattformene. Knappene leveres og administreres av nettsidene for sosiale medier. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan personopplysningene dine deles når du bruker en slik knapp, anbefaler vi deg å lese personvernerklæringen til det aktuelle sosiale medienettverket.

6.3 Myndigheter

Under visse omstendigheter vil vi være pålagt å dele opplysningene dine med myndighetene. Vi kan for eksempel gjøre dette for å overholde loven eller en rettskjennelse, for å oppdage og håndtere svindel eller for å beskytte Triangle Factorys rettigheter.

6.4 Andre brukere

Når du bruker Breachers-produktene, vil visse personopplysninger, for eksempel brukernavnet ditt, være synlige for de andre brukerne som spiller på spillserveren (opptil 10 spillere).

6.5 Samfunnsmedlemmer som ber om tilgang til resultattavler

Som beskrevet ovenfor deler vi brukernavnet ditt, bruker-ID-avataren din og prestasjonsmålinger med interesserte medlemmer av fellesskapet som ønsker å følge med på og/eller publisere om Breachers’ resultater. Slike medlemmer av fellesskapet er forpliktet til å bruke personopplysningene dine i samsvar med denne personvernerklæringen og kun til de formålene som er nevnt her. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for innholdet på nettsteder som er opprettet av medlemmer av fellesskapet.

7.    VIL OPPLYSNINGENE MINE BLI OVERFØRT UTENFOR EØS?

Noen av mottakerne nevnt ovenfor befinner seg utenfor EØS-området. Hvis vi overfører personopplysningene dine til parter utenfor EØS, vil vi sørge for at slik overføring ledsages av egnede sikkerhetstiltak for å sikre at personopplysningene dine er tilstrekkelig beskyttet.

8.    HVORDAN ER DATAENE DINE SIKRET?

Det er viktig for Triangle Factory at opplysningene dine håndteres på en sikker måte. Derfor bruker vi ulike sikkerhetsteknologier og -tiltak for å beskytte dataene dine mot uautorisert tilgang, bruk, tap eller publisering. Dessverre er utveksling av informasjon over Internett aldri 100 % sikker. Selv om vi gjør vårt beste for å garantere at dataene dine forblir sikre, kan vi ikke garantere dette absolutt.

9.    HVOR LENGE OPPBEVARES OPPLYSNINGENE DINE?

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Triangle Factory vil for eksempel lagre personopplysningene dine så lenge vi har et løpende forhold til deg eller så lenge det er nødvendig for å sikre at vi overholder våre juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser.

10. OVERVÅKING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER OG PROFILERING

Vi er opptatt av å skape et positivt og respektfullt fellesskap for alle våre brukere.  Som en del av vår innsats for å sikre brukernes sikkerhet og velvære overvåker vi chatter, lydopptak og andre data når du bruker Breachers-produktene for å oppdage og forhindre krenkende, støtende eller upassende oppførsel i Breachers-miljøet. 

Opptak kan samles inn under kommunikasjon i spillet, for eksempel flerspillerinteraksjoner, talechat eller andre funksjoner der brukere kan kommunisere. For dette formålet samler vi inn språkpreferanser/lokasjon, chatter, lydlogger og konteksten der slike interaksjoner finner sted (f.eks. spillhendelser, tidslinje…). Vi bruker tredjeparts tjenesteleverandører til å hjelpe oss med å administrere denne modereringen. Slike tredjeparter vil kun få tilgang til personopplysningene dine på en pseudonymisert måte (dvs. gjennom en unik identifikator). Loggene vil bli overvåket gjennom et AI-system for å oppdage eventuelle brudd på våre etiske retningslinjer som fastsatt i våre bruksvilkår. Hvis algoritmen fastslår at et potensielt lovbrudd har blitt begått, blir loggen gjennomgått av en community manager som avgjør om det må iverksettes tiltak, for eksempel å ekskludere lovbryteren fra fellesskapet vårt. Fra tid til annen kan algoritmen ta slike avgjørelser uten menneskelig inngripen. Algoritmen kan også gjøre visse forutsigelser om deg (f.eks. alder eller andre demografiske data) for å gjøre en riktig vurdering av om en hendelse utgjør et lovbrudd eller ikke, og lagre visse aggregerte treningsdata om deg for å gjøre stemmeovervåkningen mer effektiv.

Vi behandler disse personopplysningene på grunnlag av vår berettigede interesse i å gi brukerne våre et sikkert og inkluderende miljø når de bruker Breachers-produktene, og på grunnlag av vår juridiske forpliktelse til å oppdage og rapportere eventuelle lovbrudd. Personopplysningene dine vil derfor bli delt med våre tredjeparts tjenesteleverandører som beskrevet ovenfor og med relevante myndigheter hvis vi mener at din atferd er i strid med gjeldende lover. Slike tredjeparts tjenesteleverandører kan operere i et land som har et annet nivå av databeskyttelse enn ditt eget land. Vi har derfor implementert de nødvendige sikkerhetstiltakene for å gi deg tilstrekkelig databeskyttelse. 

Opptakene dine vil bare bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppdage lovbrudd, rapportere dem til community manageren og/eller myndighetene, ta en avgjørelse og for å opprettholde bevisene som kan være nødvendige for å støtte en slik avgjørelse.

Vær oppmerksom på at dersom du er gjenstand for automatisk beslutningstaking (dvs. en beslutning som utelukkende er basert på automatiserte metoder), vil dette utelukkende skje på grunnlag av ditt uttrykkelige samtykke. Videre har du alltid rett til å be om at en person vurderer en slik beslutning. 

11.    HVORDAN KAN DU ADMINISTRERE DATAENE DINE?

Som registrert har du visse rettigheter med hensyn til personopplysningene dine. Du kan når som helst få innsyn i personopplysningene som Triangle Factory samler inn om deg, og korrigere eventuelle ufullstendige eller uriktige opplysninger om deg. Du kan be om dataportabilitet, sletting og protestere mot behandlingen av personopplysningene dine. Du har også rett til ikke å bli gjenstand for profilering eller automatiserte avgjørelser.

Noen av disse rettighetene kan utøves ved å bruke de relevante funksjonene på Breachers-nettstedet eller Breachers-produktene. Hvis du er usikker på hvordan du skal utøve rettighetene dine, eller hvis du har en forespørsel som ikke dekkes av Breachers-nettstedet eller Breachers-produktene, kan du kontakte Triangle Factory skriftlig ved å sende forespørselen din til Dublinstraat 35/007, 9000 Gent, Belgia, til juridisk avdeling, eller ved å sende en e-post til privacy@triangle-factory.be. Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine, ber vi deg om å være så spesifikk som mulig, slik at vi kan behandle forespørselen din grundig og på riktig måte. Vi minner også om at vi med rimelighet må kunne bekrefte identiteten din for at du skal kunne utøve rettighetene dine, slik at vi kan forhindre at noen andre gjør det i ditt navn.

Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Kontaktinformasjonen til det belgiske datatilsynet finner du på https://www.dataprotectionauthority.be/citizen, eller du kan kontakte tilsynsmyndigheten i landet der du bor.