Breachers Brugsbetingelser

Sidst opdateret: 21/06/2023

OM DISSE BRUGSBETINGELSER

Disse brugsbetingelser (herefter kaldet “Brugsbetingelserne”) regulerer brugen af denne hjemmeside (“Breachers hjemmesiden”) og eventuelle Breachers produkter, software, virtuelle/augmented reality-applikationer eller mobilapplikationer (“Breachers produkter”). Denne aftale er mellem dig som bruger af Breachers produkterne eller som besøgende på Breachers hjemmesiden og Triangle Factory bv (“Triangle Factory”, “vi”), ejeren af Breachers hjemmesiden og udvikleren af Breachers produkterne. Når du bruger Breachers hjemmesiden eller Breachers produkterne, accepterer du disse Brugsbetingelser. Besøg venligst ikke Breachers hjemmesiden eller brug Breachers produkterne, hvis du ikke accepterer disse Brugsbetingelser eller ikke opfylder de krav om berettigelse, der er nødvendige for at bruge Breachers hjemmesiden eller Breachers produkterne. Du er ansvarlig for de personer, der bruger din konto eller din enhed på Breachers produkterne eller Breachers hjemmesiden. Triangle Factory kan opsige disse Brugsbetingelser og den heri tildelte licens, begrænse, suspendere eller fjerne din adgang til Breachers hjemmesiden og Breachers produkterne eller træffe (juridiske) foranstaltninger mod dig, hvis det fastslås, at du overtræder disse Brugsbetingelser, du foretager uautoriseret brug af den begrænsede licens tildelt i henhold til disse Brugsbetingelser, eller du ikke overholder adfærdskoden.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles dig i henhold til disse Brugsbetingelser, forbeholdes af Triangle Factory og dens licensgivere. Hvis der opstår konflikt mellem disse Brugsbetingelser og andre bestemmelser, der kan findes på Breachers hjemmesiden eller Breachers produkterne, vil disse Brugsbetingelser have forrang.

HVEM ER ANSVARLIG FOR DISSE BRUGSBETINGELSER?

Triangle Factory bv (“Triangle Factory”, “vi”), ejeren af Breachers hjemmesiden og udvikleren af Breachers produkterne, er ansvarlig for disse Brugsbetingelser. Triangle Factory er et aktieselskab med begrænset ansvar med hovedsæde på Dublinstraat 35/007, 9000 Gent, Belgien og registreret under CVR-nummer BE0822.717.673. Hvis du har spørgsmål angående disse Brugsbetingelser, kan du kontakte os ved at sende din henvendelse til den nævnte adresse, eller du kan sende os en e-mail på info@triangle-factory.be.

FORTROLIGHEDSPOLITIK & COOKIEPOLITIK

Når du bruger Breachers hjemmesiden og Breachers produkterne, behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik, og vi bevarer cookies i overensstemmelse med vores cookiepolitik. Vi anbefaler, at du læser disse politikker omhyggeligt og regelmæssigt for at holde dig informeret om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Når du bruger Breachers hjemmesiden og Breachers produkterne, erklærer du dig indforstået med vores fortrolighedspolitik og cookiepolitik. Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på privacy@triangle-factory.be.

BERETTIGELSESKRAV

Du skal være mindst 13 år gammel for at bruge Breachers hjemmesiden eller Breachers produkterne. Hvis du er under myndighedsalderen (over 13 år), skal du gennemgå disse Brugsbetingelser samt fortrolighedspolitikken og cookiepolitikken sammen med dine forældre eller værge. Triangle Factory anbefaler værger og forældre at sætte sig ind i de forældrekontroller, der er tilgængelige på mindreåriges enheder.

LICENS

Vi giver dig en personlig, begrænset, ikke-overførbar, ikke-udleverbar, tilbagekaldelig og ikke-eksklusiv licens til at bruge Breachers hjemmesiden og Breachers produkterne, som du har adgang til, til din ikke-kommercielle brug, forudsat at du bruger denne licens i overensstemmelse med disse Brugsbetingelser. Indhold og materialer på Breachers hjemmesiden og Breachers produkterne er beskyttet af varemærkerettigheder, ophavsret, designrettigheder, forretningshemmeligheder og andre ejendomsrettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder, og intet i disse Brugsbetingelser eller på Breachers produkterne og Breachers hjemmesiden kan anses for at være en overførsel eller overdragelse af sådanne rettigheder. Du kan ikke kopiere, distribuere, sælge, reverse-engineere, ændre indhold eller materialer på Breachers hjemmesiden eller Breachers produkterne, herunder (uden begrænsning) dens software, skriftlige materialer, billeder, lyd- og videomaterialer, eller bruge sådant indhold til offentlige eller kommercielle formål uden vores forudgående skriftlige samtykke. Du må ikke bruge Breachers hjemmesiden og Breachers produkterne til noget andet end deres tilsigtede formål.

Alle titler, ejendomsrettigheder og immaterielle ejendomsrettigheder til Breachers hjemmesiden og Breachers produkterne ejes af Triangle Factory og Triangle Factory’s licensgivere. Breachers hjemmesiden og Breachers produkterne inklusive deres materialer er licenseret, ikke solgt, til din brug. Denne licens giver ingen rettigheder eller ejerskab.

OPFØRSELSKODEKS

Når du bruger Breachers hjemmesiden og Breachers produkterne, accepterer du at overholde følgende adfærdskodeks (“Adfærdskodeks”):

Du må ikke overtræde gældende love eller forskrifter, herunder med det indhold, du uploader på din konto;

Du må ikke manipulere med de organisatoriske og tekniske foranstaltninger, som Triangle Factory har installeret for at sikre en sikker og tryg brugersikkerhed, eller bruge en enhed eller software, der kan forstyrre disse foranstaltninger;

Du skal være respektfuld over for andre brugere, må ikke forstyrre deres brug af Breachers produkterne og Breachers hjemmesiden og må ikke uploade eller distribuere indhold, der er upassende, skadeligt, udgør hadefuldt tale, er ærekær, chikanerende, stødende eller truende eller som overtræder (intellektuelle ejendomsrettigheder) rettigheder fra en tredjepart;

Du må ikke snyde, øge eller deltage i anti-konkurrenceadfærd eller sælge din konto, brugernavn eller dine præstationer fra Breachers produkterne;

Du må ikke (forsøge at) påvirke den software, der bruges af Breachers hjemmesiden eller Breachers produkterne eller deltage i hacking, spam, installation af malware eller andre vira;

Du må ikke ændre eller lave afledte værker af (indholdet på) Breachers hjemmesiden og Breachers produkterne, helt eller delvist, eller fjerne nogen ejendomsmeddelelser eller mærkater;

Du må ikke bruge Breachers hjemmesiden og Breachers produkterne i strid med dine aftaler med tredjeparter, f.eks. din brugeraftale med en platformudbyder (f.eks. Oculus, Steam, Viveport);

Du må ikke udgive dig for at være en anden bruger eller forsøge at få adgang til adgangskoden, kontoinformationen eller andre private oplysninger fra andre brugere;

Du må ikke bruge personlige oplysninger, som du modtager om en anden bruger, mens du bruger Breachers hjemmesiden eller Breachers produkterne til andet end at deltage i et Breachers spil. Du må ikke forsøge at identificere en anden bruger uden for sammenhængen af Breachers hjemmesiden eller Breachers produkterne eller krænke en anden brugers privatliv på nogen anden måde; og

Du accepterer at underrette Triangle Factory så hurtigt som muligt i enhver sag, hvor du bliver opmærksom på, at en person overtræder Brugsbetingelserne eller misbruger (indholdet af) Breachers hjemmesiden og Breachers produkterne.

Bemærk, at vi observerer overholdelsen af vores brugere til denne Adfærdskodeks gennem overvågning af chats, lydoptagelser og andre data, når du bruger Breachers produkterne. Du kan finde mere information om sådan overvågning i vores fortrolighedspolitik.

LINKS ELLER INDHOLD FRA TREDJEPART

Breachers hjemmesiden og Breachers produkterne henviser sommetider til hjemmesider eller produkter fra tredjeparter, såsom udbydere af sociale medienetværk eller platformudbydere. Triangle Factory har ingen kontrol over det indhold, der produceres på sådanne hjemmesider eller produkter, og kan ikke holdes ansvarlig for nogen aktivitet på disse hjemmesider eller produkter. En henvisning på Breachers hjemmesiden eller Breachers produkterne til hjemmesider eller produkter fra tredjeparter betyder ikke, at Triangle Factory har gennemgået og/eller godkendt eller anbefalet sådanne hjemmesider eller produkter. På samme måde, hvis hjemmesider eller produkter fra tredjeparter henviser til Breachers hjemmesiden eller Breachers produkterne, betyder det ikke, at Triangle Factory eller Breachers hjemmesiden eller Breachers produkterne er på nogen måde tilknyttet sådan hjemmeside eller har godkendt indholdet af sådant eksternt produkt eller hjemmeside. Vi anbefaler dig at konsultere vilkår og betingelser, herunder fortrolighedspolitikken, for sådanne produkter eller hjemmesider fra tredjeparter for yderligere oplysninger.

Hvis du får adgang til Breachers produkterne, mens du bruger en platform (f.eks. Steam, Viveport, Oculus…), skal du overholde brugsbetingelserne for sådan platformudbyder, og du anerkender dens fortrolighedspolitik. Triangle Factory er ikke ansvarlig, hvis du ikke kan få adgang til Breachers produkterne på grund af problemer med en sådan tredjeparts platformudbyder eller andre vanskeligheder, du måtte opleve i forbindelse med brugen af Breachers produkterne på grund af sådan platformudbyder.

ANSVAR OG FRAVÆR AF GARANTI

Selvom vi gør vores bedste for at levere Breachers hjemmesiden og Breachers produkterne uden fejl eller unøjagtigheder og sikre adgang til vores Breachers hjemmeside og Breachers produkterne til enhver tid, giver vi ingen garantier vedrørende indholdet eller tilgængeligheden af Breachers hjemmesiden og Breachers produkterne.

I DEN UDSTRÆKNING DET ER LOVLIGT, LEVERES Breachers HJEMMESIDEN OG Breachers PRODUKTERNE “SOM DE ER”, OG DIN BRUG AF Breachers HJEMMESIDEN OG Breachers PRODUKTERNE SKER PÅ EGEN RISIKO. TRIANGLE FACTORY FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER BRUG, SAMT IKKE-KRÆNKELSE. Dette inkluderer uden begrænsning, at vi ikke garanterer (udtrykkeligt eller stiltiende), at vores Breachers hjemmeside eller Breachers produkter er fri for fejl, defekter, vira eller skadelige komponenter.

I DEN UDSTRÆKNING DET ER LOVLIGT, VIL TRIANGLE FACTORY, DENS MEDARBEJDERE, LEDERE, AGENTER OG REPRÆSENTANTER IKKE VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR (i) TAB ELLER SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DINE HANDLINGER ELLER UNLADDELSER ELLER OVERTRÆDELSE AF DISSE BRUGSBETINGELSER; (ii) DER OPSTÅR SOM FØLGE AF TREDJEPARTS HANDLINGER ELLER UNLADDELSER ELLER ANDRE HANDLINGER ELLER UNLADDELSER UDEN FOR VORES KONTROL; ELLER (iii) FOR EVENTUELLE FØLGESKADER, SPECIELLE, INDIREKTE ELLER STRAFBARE SKADER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ØKONOMISK TAB, MISTEDE FORTJENESTER, TAB AF MULIGHED ELLER SKADE PÅ OMDØMMET. Intet i disse Brugsbetingelser skal begrænse hverken Triangle Factory’s eller din ansvarlighed for død, personskade, svig eller bedragerisk misrepræsentation eller nogen form for ansvar, der ikke kan begrænses ved lov.

Du accepterer at holde Triangle Factory, dets respektive officerer, direktører, medarbejdere og agenter skadesløse for ethvert og alle tredjeparts krav, ansvar, retssager, regeringshandlinger eller tab, der lider eller pådrages (inklusive rimelige advokatsalærer) som følge af eller som et resultat af din brug af Breachers hjemmesiden eller Breachers produkterne, herunder uden begrænsning din overtrædelse af disse Brugsbetingelser eller enhver gældende lov eller forskrift.

DIVERSE

Disse Brugsbetingelser kan ophæves af dig eller af Triangle Factory. Triangle Factory kan ophæve disse Brugsbetingelser (hel eller delvis) med øjeblikkelig virkning, hvis det mener, at du har overtrådt disse Brugsbetingelser, eller hvis det ikke længere tilbyder de relevante tjenester. Det kan også ophæve disse Brugsbetingelser ved at give dig rimelig meddelelse. Du kan til enhver tid ophæve disse Brugsbetingelser. Hvis disse Brugsbetingelser ophæves eller udløber, vil du ikke længere kunne bruge Breachers hjemmesiden og/eller Breachers produkterne, og din licens i henhold til disse Brugsbetingelser vil blive tilbagekaldt med øjeblikkelig virkning. Enhver bestemmelse i disse Brugsbetingelser, der af sin natur er beregnet til at overleve ophør eller udløb af Brugsbetingelserne, vil overleve ophør eller udløb.

Disse Brugsbetingelser udgør hele aftalen mellem parterne med hensyn til genstanden herfor og ophæver alle tidligere forhandlinger, repræsentationer eller aftaler, skriftlige eller mundtlige.

Triangle Factory kan overdrage sine forpligtelser i henhold til disse Brugsbetingelser, hel eller delvis, til enhver tid uden varsel til dig. Du må ikke overdrage eller overføre nogen rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Brugsbetingelser til en tredjepart.

Ingen af parterne vil blive holdt ansvarlig over for den anden part eller anses for at have misligholdt eller overtrådt disse Brugsbetingelser for fiasko eller forsinkelse i at opfylde eller udføre nogen forpligtelser i henhold til disse Brugsbetingelser i det omfang og i den tid, som en sådan fiasko eller forsinkelse skyldes eller resulterer fra årsager uden for den berørte parts rimelige kontrol (herunder, men ikke begrænset til, brand, oversvømmelser, embargot, krig, krigshandlinger, terrorisme, optøjer, borgerlige uroligheder, strejker, lockouts, guddommelige handlinger eller handlinger, undladelser eller forsinkelser i at handle fra nogen regeringsmyndighed eller den anden part).

ANVENDELIG LOV OG JURISDIKTION

Disse Brugsbetingelser skal reguleres af belgisk lov, med undtagelse af dens lovvalgsbestemmelser. Enhver konflikt, der opstår som følge af eller som et resultat af brugen af Breachers hjemmesiden og Breachers produkter, herunder disse Brugsbetingelser, fortrolighedspolitikken og cookiepolitikken, skal udelukkende indgives til de kompetente domstole i Gent, Belgien.

ÆNDRINGER TIL DISSE BRUGSBETINGELSER

Triangle Factory søger kontinuerligt at forbedre sine tjenester og produkter. Derfor kan der fra tid til anden være behov for opdateringer til disse Brugsbetingelser. Triangle Factory forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser når som helst. Ændringer i disse Brugsbetingelser træder i kraft på datoen, hvor de nye Brugsbetingelser offentliggøres på denne side. Derfor beder vi dig om at konsultere disse Brugsbetingelser regelmæssigt og inden enhver brug af Breachers hjemmesiden og Breachers produkterne. Vi vil forsøge at underrette dig (hvis det er muligt) om væsentlige ændringer i disse Brugsbetingelser. Hvis du ikke accepterer ændringerne i disse Brugsbetingelser, beder vi dig om at afstå fra yderligere brug af Breachers hjemmesiden og Breachers produkterne.

KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål vedrørende Brugsbetingelserne, Breachers hjemmesiden eller Breachers produkterne, kan du kontakte os når som helst via post på Dublinstraat 35/007, 9000 Gent, Belgien eller via e-mail på info@triangle-factory.be.

PlayStation™Store

Alt indhold, der købes fra en butik i et spil, købes gennem Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) og er underlagt PlayStation™Network Betingelser for tjenesteydelse, som findes på PlayStation™Store. Kontroller rettighederne til brug for hvert enkelt køb, da de kan være forskellige fra vare til vare. Medmindre andet er vist, har indhold, som er tilgængeligt i en butik i et spil, den samme aldersklassifikation som spillet.