Breachers Bruksvilkår

Siste oppdatering: 21/06/2023

OM DISSE BRUKSVILKÅRENE

Disse bruksvilkårene («Bruksvilkårene») regulerer bruken av denne nettsiden («Breachers-nettstedet») og eventuelle Breachers-produkter, programvare, virtuelle/augmented reality-applikasjoner eller mobile applikasjoner («Breachers-produkter»). Denne avtalen er mellom deg som bruker av Breachers-produktene eller besøkende på Breachers-nettstedet og Triangle Factory bv («Triangle Factory», «vi»), eieren av Breachers-nettstedet og utvikleren av Breachers-produktene. Når du bruker Breachers-nettstedet eller Breachers-produktene, godtar du disse Bruksvilkårene. Vennligst avstå fra å besøke Breachers-nettstedet eller bruke Breachers-produktene hvis du ikke godtar disse Bruksvilkårene eller ikke oppfyller kvalifikasjonskravene for å bruke Breachers-nettstedet eller Breachers-produktene. Du er ansvarlig for personene som bruker kontoen din eller enheten din på Breachers-produktene eller Breachers-nettstedet. Triangle Factory kan avslutte disse Bruksvilkårene og lisensen som er gitt herunder, begrense, suspendere eller fjerne tilgangen din til Breachers-nettstedet og Breachers-produktene eller iverksette (juridiske) tiltak mot deg hvis det finner ut at du bryter disse Bruksvilkårene, gjør uautorisert bruk av den begrensede lisensen som er gitt i henhold til disse Bruksvilkårene, eller ikke overholder Vær oppmerksom på at disse Bruksvilkårene er oversatt fra engelsk, og den norske versjonen av Bruksvilkårene kan inneholde unøyaktigheter. I tilfelle uoverensstemmelser mellom de norske og engelske versjonene, skal den engelske versjonen ha forrang.

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er tildelt deg i henhold til disse Bruksvilkårene, forbeholdes Triangle Factory og dets lisensgivere. Hvis det oppstår konflikt mellom disse Bruksvilkårene og andre bestemmelser som finnes på Breachers-nettstedet eller Breachers-produktene, skal disse Bruksvilkårene ha forrang.

HVEM ER ANSVARLIG FOR DISSE BRUKSVILKÅRENE?

Triangle Factory bv («Triangle Factory», «vi»), eieren av Breachers-nettstedet og utvikleren av Breachers-produktene, er ansvarlig for disse Bruksvilkårene. Triangle Factory er et privat aksjeselskap med begrenset ansvar med hovedkontor i Dublinstraat 35/007, 9000 Ghent, Belgia, og er registrert under selskapsnummer BE0822.717.673. Hvis du har spørsmål angående disse Bruksvilkårene, kan du kontakte oss ved å sende din henvendelse til den nevnte adressen, eller du kan sende oss en e-post på info@triangle-factory.be.

RETTEN TIL PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

Når du bruker Breachers-nettstedet og Breachers-produktene, behandler vi dine personopplysninger i samsvar med vår personvernpolicy og lagrer informasjonskapsler i samsvar med vår informasjonskapselpolicy. Vi anbefaler at du leser disse retningslinjene nøye og jevnlig for å holde deg informert om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Når du bruker Breachers-nettstedet og Breachers-produktene, erklærer du at du har tatt kunnskap om vår personvernpolicy og informasjonskapselpolicy. Hvis du har spørsmål angående behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på privacy@triangle-factory.be.

KVALIFIKASJONSKRAV

Du må være minst 13 år gammel for å bruke Breachers-nettstedet eller Breachers-produktene. Hvis du er mindreårig (over 13 år), må du gjennomgå disse Bruksvilkårene og personvernpolicyen og informasjonskapselpolicyen sammen med foreldrene dine eller verge. Triangle Factory råder foresatte og foreldre til å bli kjent med de foreldrekontrollene som er tilgjengelige på mindreåriges enheter.

LISENS

Vi gir deg en personlig, begrenset, ikke-overførbar, ikke-overdragbar, tilbakekallelig og ikke-eksklusiv lisens til å bruke Breachers-nettstedet og Breachers-produktene du har tilgang til for din ikke-kommersielle bruk, forutsatt at du bruker denne lisensen i samsvar med disse Bruksvilkårene. Innholdet og materialene på dette Breachers-nettstedet og Breachers-produktene er beskyttet av varemerker, opphavsrett, designrettigheter, forretningshemmeligheter og andre immaterielle rettigheter, og ingenting i disse Bruksvilkårene eller på Breachers-produktene og Breachers-nettstedet kan betraktes som en overføring eller overdragelse av slike rettigheter. Du kan ikke, verken delvis eller i sin helhet, kopiere, distribuere, selge, reversere ingeniør, endre innholdet eller materialene på Breachers-nettstedet eller Breachers-produktene, inkludert (uten begrensning) programvaren, skriftlige materialer, bilder, lyd- og videomaterialer, eller bruke slikt innhold til offentlige eller kommersielle formål uten vår forhåndssamtykke skriftlig. Du kan ikke bruke Breachers-nettstedet og Breachers-produktene til noe annet enn deres tiltenkte formål.

All tittel, eierskap og immaterielle rettigheter til Breachers-nettstedet og Breachers-produktene eies av Triangle Factory og Triangle Factorys lisensgivere. Breachers-nettstedet og Breachers-produktene, inkludert deres materialer, lisensieres, ikke selges, for din bruk. Denne lisensen gir ingen rett til tittel eller eierskap.

VÆR KODE FOR OPPTREDEN

Når du bruker Breachers-nettstedet og Breachers-produktene, samtykker du i å følge følgende adferdsregler («Opptredenskode»):

Du bryter ikke gjeldende lover eller forskrifter, inkludert med innholdet du laster opp på kontoen din;

Du ikke tukler med de organisatoriske og tekniske tiltakene som er installert av Triangle Factory for å garantere et sikkert miljø for brukerne, eller bruker en enhet eller programvare som kan forstyrre disse tiltakene;

Du skal være respektfull mot andre brukere, ikke forstyrre deres bruk av Breachers-produktene og Breachers-nettstedet, og ikke laste opp eller distribuere innhold som er upassende, skadelig, utgjør hatprat, er ærekrenkende, trakasserende, støtende eller truende, eller som krenker tredjeparts (immaterielle) rettigheter;

Du jukser ikke, manipulerer resultatene eller driver i strid med konkurranse, eller selger kontoen din, brukernavnet ditt eller prestasjonene dine fra Breachers-produktene;

Du forsøker ikke å forstyrre programvaren som brukes av Breachers-nettstedet eller Breachers-produktene, eller driver med hacking, spamming, installasjon av skadelig programvare eller andre virus;

Du kan ikke endre eller lage derivater av (innholdet på) Breachers-nettstedet og Breachers-produktene, helt eller delvis, eller fjerne eventuelle proprietære merknader eller etiketter;

Du kan ikke bruke Breachers-nettstedet og Breachers-produktene i strid med avtalene dine med tredjeparter, for eksempel brukeravtalen din med en plattformleverandør (f.eks. Oculus, Steam, Viveport);

Du kan ikke utgi deg for å være en annen bruker eller forsøke å få tak i passordet, kontoinformasjonen eller annen privat informasjon fra andre brukere;

Du kan ikke bruke personopplysninger som du mottar om en annen bruker mens du bruker Breachers-nettstedet eller Breachers-produktene til andre formål enn å delta i et Breachers-spill. Du vil ikke forsøke å identifisere en annen bruker utenfor konteksten til Breachers-nettstedet eller Breachers-produktene eller krenke en annen brukers personvern på noen annen måte; og

Du samtykker i å varsle Triangle Factory så snart som mulig i tilfelle du blir oppmerksom på at noen bryter Bruksvilkårene eller misbruker (innholdet av) Breachers-nettstedet og Breachers-produktene.

Vær oppmerksom på at vi overvåker våre brukeres overholdelse av denne Opptredenskode gjennom overvåking av samtaler, lydopptak og annen data når du bruker Breachers-produktene. Du kan finne mer informasjon om slik overvåking i personvernpolicyen vår.

TREDJEPARTSLINKER ELLER INNHOLD

Breachers-nettstedet og Breachers-produktene viser noen ganger til nettsteder eller produkter fra tredjeparter, som sosiale medienettverksleverandører eller plattformleverandører. Triangle Factory har ingen kontroll over innholdet som produseres på slike nettsteder eller produkter og kan ikke holdes ansvarlig for aktivitet på disse nettstedene eller produktene. En henvisning på Breachers-nettstedet eller Breachers-produktene til nettsteder eller produkter fra tredjeparter betyr ikke at Triangle Factory har gjennomgått og/eller godkjent eller anbefalt slike nettsteder eller produkter. På samme måte, hvis nettsteder eller produkter fra tredjeparter henviser til Breachers-nettstedet eller Breachers-produktene, betyr ikke det at Triangle Factory eller Breachers-nettstedet eller Breachers-produktene på noen måte er tilknyttet slike nettsteder eller har godkjent innholdet til slike eksterne produkter eller nettsteder. Vi råder deg til å konsultere vilkårene og betingelsene, inkludert personvernpolicyen, til slike produkter eller nettsteder fra tredjeparter for mer informasjon.

Hvis du får tilgang til Breachers-produktene mens du bruker en plattform (f.eks. Steam, Viveport, Oculus…), må du overholde vilkårene for bruk som er fastsatt av plattformleverandøren og akseptere personvernpolicyen. Triangle Factory er ikke ansvarlig hvis du ikke kan få tilgang til Breachers-produktene på grunn av problemer med en slik tredjeparts plattformleverandør eller andre vanskeligheter du kan oppleve når du bruker Breachers-produktene på grunn av slike plattformleverandører.

ANSVAR OG SKADESLØSHOLDELSE

Selv om vi gjør vårt beste for å tilby Breachers-nettstedet og Breachers-produktene uten feil eller unøyaktigheter og sikre tilgang til Breachers-nettstedet og Breachers-produktene til enhver tid, gir vi ingen garantier med hensyn til innholdet eller tilgjengeligheten til Breachers-nettstedet og Breachers-produktene.

I DEN STØRST MULIGE UTSTREKNING TILLATT AV LOVEN, LEVERES Breachers NETTSTEDET OG Breachers-PRODUKTENE “SOM DE ER”, OG DIN BRUK AV Breachers NETTSTEDET OG Breachers-PRODUKTENE ER PÅ EGEN RISIKO. TRIANGLE FACTORY FRASIER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER BRUK, OG IKKE-KRENKELSE. Dette inkluderer, uten begrensning, at vi ikke gir garantier (uttrykt eller underforstått) om at vårt Breachers-nettsted eller Breachers-produkter er fri for feil, mangler, virus eller skadelige komponenter.

I DEN STØRST MULIGE UTSTREKNING TILLATT AV LOVEN, VIL IKKE TRIANGLE FACTORY, DERES ANSATTE, OFFISERER, AGENTER OG REPRESENTANTER VÆRE ANSVARLIG FOR DEG FOR (i) NOEN TAP ELLER SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV DINE HANDLINGER ELLER UTELATELSER ELLER BRUDD PÅ DISSE BRUKSVILKÅRENE; (ii) SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV EN TREDJEPARTS HANDLING ELLER UTELATELSE ELLER ANDRE HANDLINGER ELLER UTELATELSER UTENFOR VÅR KONTROLL; ELLER (iii) FOR EVENTUELLE TILFELDIGE, SPESIELLE, INDIREKTE ELLER PUNITIVE SKADER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL ØKONOMISK TAP, TAP AV FORTJENESTE, MULIGHETSTAP ELLER SKADE PÅ OMDØMMET. Ingenting i disse Bruksvilkårene skal begrense verken Triangle Factorys eller ditt ansvar for død, personskade, svindel eller svindel eller noen kategori av ansvar som ikke kan begrenses ved lov.

Du samtykker i å holde Triangle Factory, deres respektive ansatte, direktører, ansatte og agenter skadesløse for eventuelle og alle krav fra tredjeparter, ansvar, søksmål, offentlige tiltak eller tap som lider eller pådrar seg (inkludert rimelige advokathonorarer) som følge av eller som et resultat av din bruk av Breachers-nettstedet eller Breachers-produktene, inkludert uten begrensning brudd på disse Bruksvilkårene eller noen gjeldende lov eller forskrift.

DIVERSE

Disse Bruksvilkårene kan avsluttes av deg eller av Triangle Factory. Triangle Factory kan avslutte disse Bruksvilkårene (hele eller deler) med umiddelbar virkning hvis det mener at du har brutt disse Bruksvilkårene, eller hvis det ikke lenger tilbyr de relevante tjenestene. Det kan også avslutte disse Bruksvilkårene ved å gi deg rimelig varsel. Du kan avslutte disse Bruksvilkårene når som helst. Hvis disse Bruksvilkårene avsluttes eller utløper, vil du ikke lenger kunne bruke Breachers-nettstedet og/eller Breachers-produktene, og lisensen din i henhold til disse Bruksvilkårene vil bli trukket tilbake med umiddelbar virkning. Eventuelle bestemmelser i disse Bruksvilkårene som av naturen er ment å overleve oppsigelse eller utløp av Bruksvilkårene, skal overleve oppsigelse eller utløp.

Disse Bruksvilkårene utgjør hele avtalen mellom partene med hensyn til emnet heri og erstatter alle tidligere forhandlinger, representasjoner eller avtaler, skriftlige eller muntlige.

Triangle Factory kan overføre sine forpliktelser i henhold til disse Bruksvilkårene, helt eller delvis, når som helst uten varsel til deg. Du kan ikke overføre eller overføre noen rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse Bruksvilkårene til en tredjepart.

Ingen av partene skal holdes ansvarlig eller ansvarlig overfor den andre parten, heller ikke anses å ha misligholdt eller brutt disse Bruksvilkårene, for feil eller forsinkelse i oppfyllelse eller utførelse av forpliktelser i henhold til disse Bruksvilkårene i den grad, og så lenge, en slik feil eller forsinkelse skyldes eller resultatene fra årsaker utenfor den berørte partens rimelige kontroll (inkludert, men ikke begrenset til brann, flom, handelsforbud, krig, krigshandlinger, terrorisme, opptøyer, sivil uro, streiker, lockouts, gudsakt eller handlinger, forsømmelser eller forsinkelser i handling fra en hvilken som helst offentlig myndighet eller den andre parten).

GJELDENDE LOVGIVNING OG DOMSMYE

Disse Bruksvilkårene skal styres av lovene i Belgia, med unntak av dens lovvalgsbestemmelser. Enhver konflikt som oppstår som følge av eller som et resultat av bruk av Breachers-nettstedet og Breachers-produktene, inkludert disse Bruksvilkårene, personvernpolicyen og informasjonskapselpolicyen, skal eksklusivt underlegges de kompetente domstolene i Ghent, Belgia.

ENDRINGER I DISSE BRUKSVILKÅRENE

Triangle Factory ser kontinuerlig etter måter å forbedre sine tjenester og produkter på. Derfor kan det være nødvendig med oppdateringer av disse Bruksvilkårene fra tid til annen. Triangle Factory forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst. Endringer i disse Bruksvilkårene gjelder fra datoen de nye Bruksvilkårene publiseres på denne siden. Derfor ber vi deg konsultere disse Bruksvilkårene jevnlig og før du bruker Breachers-nettstedet eller Breachers-produktene, for å sjekke om det har blitt endret eller oppdatert.

DIN MENING

Hvis du har noen spørsmål, kommentarer, forslag eller klager angående Breachers-nettstedet eller Breachers-produktene, eller disse Bruksvilkårene, kan du kontakte oss via følgende kontaktinformasjon:

Triangle Factory bv, Dublinstraat 35/007, 9000 Ghent, Belgia

E-post: info@triangle-factory.be

PlayStation™Store

Alt innhold som blir kjøpt i en butikk i spillet, kjøpes fra Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) og er underlagt tjenestevilkårene til PlayStation™Network som kan leses på PlayStation™Store. Kontroller bruksrettighetene for hvert kjøp, da de kan variere for ulike gjenstander. Innholdet som er tilgjengelig i butikken har samme aldersgrense som spillet, med mindre noe annet er angitt.