Termeni de utilizare a Breachers

Ultima actualizare: 21/06/2023

DESPRE ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE

Acești termeni de utilizare (“Termenii de utilizare”) guvernează utilizarea acestui site web (“Site-ul Breachers”) și a oricăror produse Breachers, software, aplicații de realitate virtuală/aumentată sau aplicații mobile (“Produse Breachers”). Acest acord este încheiat între dumneavoastră, în calitate de utilizator al produselor Breachers sau de vizitator al site-ului Breachers și Triangle Factory bv (“Triangle Factory”, “noi”), proprietarul site-ului Breachers și dezvoltatorul produselor Breachers. Atunci când utilizați site-ul web Breachers sau Produsele Breachers, sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare. Vă rugăm să vă abțineți de la a vizita site-ul Breachers sau de la a utiliza produsele Breachers dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare sau dacă nu îndepliniți condițiile de eligibilitate pentru a utiliza site-ul Breachers sau produsele Breachers. Sunteți responsabil pentru persoanele care vă folosesc contul sau dispozitivul pe Produsele Breachers sau pe Site-ul Breachers. Triangle Factory poate rezilia acești Termeni de utilizare și licența acordată în temeiul acestora, poate restricționa, suspenda sau elimina accesul dvs. la Breachers Website și la Breachers Products sau poate lua măsuri (legale) împotriva dvs. în cazul în care stabilește că încălcați acești Termeni de utilizare, că faceți o utilizare neautorizată a licenței limitate acordate în temeiul acestor Termeni de utilizare sau că nu respectați Codul de conduită.

Toate drepturile care nu vă sunt acordate în mod expres în cadrul acestor Termeni de utilizare sunt rezervate de Triangle Factory și de licențiatorii săi. În cazul în care apare un conflict între acești Termeni de utilizare și alte prevederi care pot fi găsite pe site-ul web Breachers sau pe produsele Breachers, acești Termeni de utilizare vor prevala.

CINE ESTE RESPONSABIL PENTRU ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE?

Triangle Factory bv (“Triangle Factory”, “noi”), proprietarul Site-ului Breachers și dezvoltatorul Produselor Breachers, este responsabil pentru acești Termeni de utilizare. Triangle Factory este o societate privată cu răspundere limitată cu sediul în Dublinstraat 35/007, 9000 Ghent, Belgia și înregistrată sub numărul de societate BE0822.717.673. Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni de utilizare, ne puteți contacta trimițându-ne cererea dumneavoastră la adresa menționată mai sus sau ne puteți trimite un e-mail la info@triangle-factory.be.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE

Când folosiți site-ul Breachers și produsele Breachers, prelucrăm datele dumneavoastră personale în conformitate cu politica noastră de confidențialitate și păstrăm cookie-uri în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile. Vă sfătuim să citiți cu atenție și în mod regulat aceste politici pentru a fi informat cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale. Atunci când utilizați site-ul web Breachers și produsele Breachers, declarați că ați luat cunoștință de politica noastră de confidențialitate și de politica privind cookie-urile. Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, ne puteți contacta la privacy@triangle-factory.be.

CERINȚE DE ELIGIBILITATE

Trebuie să aveți cel puțin 13 ani pentru a utiliza Site-ul Breachers sau Produsele Breachers. Dacă sunteți minor (cu vârsta de peste 13 ani), trebuie să analizați acești Termeni de utilizare și politica de confidențialitate și politica privind cookie-urile împreună cu părintele sau tutorele dumneavoastră. Triangle Factory îi sfătuiește pe tutori și părinți să se familiarizeze cu controalele parentale disponibile pe dispozitivele minorilor.

LICENȚĂ

Vă acordăm o licență personală, limitată, netransferabilă, netransmisibilă, nealocabilă, revocabilă și neexclusivă pentru a utiliza site-ul Breachers și produsele Breachers la care aveți acces pentru uzul dvs. necomercial, cu condiția să utilizați această licență în conformitate cu acești Termeni de utilizare. Conținutul și materialele de pe acest site Breachers și de pe produsele Breachers sunt protejate de mărci comerciale, drepturi de autor, drepturi de design, secrete comerciale și alte drepturi de proprietate și de proprietate intelectuală și nimic din acești Termeni de utilizare sau din produsele Breachers și din site-ul Breachers nu poate fi considerat ca un transfer sau o cesiune a acestor drepturi. Nu puteți, nici parțial, nici integral, să copiați, distribuiți, vindeți, să faceți inginerie inversă, să modificați conținutul sau materialele de pe site-ul Breachers sau de pe produsele Breachers, inclusiv (fără a se limita la) software-ul, materialele scrise, imaginile, materialele audio și video, sau să utilizați acest conținut în scopuri publice sau comerciale fără acordul nostru prealabil în scris. Nu aveți voie să folosiți site-ul Breachers și produsele Breachers în alte scopuri decât cele pentru care au fost create.

Toate titlurile, proprietatea și drepturile de proprietate intelectuală asupra site-ului Breachers și a produselor Breachers sunt deținute de Triangle Factory și de licențiatorii Triangle Factory. Site-ul Breachers și produsele Breachers, inclusiv materialele acestora, sunt licențiate, nu vândute, pentru uzul dumneavoastră. Această licență nu conferă niciun titlu sau proprietate.

COD DE CONDUITĂ

Atunci când utilizați site-ul web Breachers și produsele Breachers, sunteți de acord să respectați următoarele reguli de conduită (“Codul de conduită”):

Nu încălcați nicio lege sau reglementare aplicabilă, inclusiv cu conținutul pe care îl încărcați în contul dvs;

Nu manipulați măsurile organizatorice și tehnice instalate de Triangle Factory pentru a garanta un mediu sigur și securizat pentru utilizatorii săi și nu utilizați un dispozitiv sau un software care ar putea interfera cu aceste măsuri;

Sunteți respectuos față de ceilalți utilizatori, nu interferați cu utilizarea de către aceștia a produselor Breachers și a site-ului Breachers și nu încărcați sau distribuiți conținut inadecvat, dăunător, care constituie un discurs de ură, este defăimător, hărțuitor, ofensator sau amenințător sau care încalcă drepturile (de proprietate intelectuală) ale unei terțe părți;

nu trișați, nu faceți boost-uri sau nu vă implicați în comportamente anticoncurențiale și nu vă vindeți contul, numele de utilizator sau realizările dvs. din produsele Breachers;

Nu interveniți (încercați să interveniți) asupra software-ului utilizat de site-ul Breachers sau de produsele Breachers și nu vă implicați în activități de hacking, spamming, instalare de malware sau alți viruși;

Nu puteți modifica sau realiza lucrări derivate din (conținutul de pe) Breachers Website și Breachers Products, integral sau parțial, și nu puteți elimina niciun fel de notificări sau etichete de proprietate;

Nu puteți utiliza site-ul web Breachers și produsele Breachers cu încălcarea acordurilor dumneavoastră cu terți, de exemplu, acordul dumneavoastră de utilizator cu un furnizor de platforme (de exemplu, Oculus, Steam, Viveport);

Nu puteți să vă dați drept un alt utilizator sau să încercați să obțineți, parola, informații despre cont sau alte informații private de la alți utilizatori;

Nu puteți utiliza datele personale pe care le primiți despre un alt utilizator în timp ce utilizați site-ul Breachers sau produsele Breachers în alte scopuri decât pentru a participa la un joc Breachers. Nu veți încerca să identificați un alt utilizator în afara contextului Site-ului Breachers sau al Produselor Breachers și nu veți încălca în niciun alt mod viața privată a unui alt utilizator; și

Sunteți de acord să alertați Triangle Factory cât mai curând posibil în orice caz în care luați cunoștință de faptul că o persoană încalcă Termenii de utilizare sau abuzează de (conținutul) Site-ului Breachers și al Produselor Breachers.

Vă rugăm să rețineți că observăm respectarea de către utilizatorii noștri a acestui Cod de conduită prin monitorizarea chat-urilor, a înregistrărilor audio și a altor date atunci când folosiți Produsele Breachers. Puteți găsi mai multe informații cu privire la această monitorizare în politica noastră de confidențialitate.

LINKURI SAU CONȚINUT DE LA TERȚE PĂRȚI

Site-ul Breachers și Produsele Breachers fac uneori referire la site-uri web sau produse ale unor terțe părți, cum ar fi furnizorii de rețele de socializare sau furnizorii de platforme. Triangle Factory nu are niciun control asupra conținutului care este produs pe astfel de site-uri web sau produse și nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio activitate de pe aceste site-uri web sau produse. O trimitere de pe site-ul web Breachers sau de pe produsele Breachers la site-uri web sau produse ale unor terțe părți nu înseamnă că Triangle Factory a revizuit și/sau aprobă sau recomandă aceste site-uri web sau produse. De asemenea, în cazul în care site-urile web sau produsele unor terțe părți fac trimitere la site-ul Breachers sau la produsele Breachers, acest lucru nu înseamnă că Triangle Factory sau site-ul Breachers sau produsele Breachers sunt în vreun fel afiliate cu un astfel de site web sau că au aprobat conținutul unui astfel de produs sau site web extern. Vă sfătuim să consultați termenii și condițiile, inclusiv politica de confidențialitate, ale unor astfel de produse sau site-uri web ale unor terțe părți pentru mai multe informații.

Dacă accesați Breachers Products în timp ce faceți uz de o platformă (de exemplu, Steam, Viveport, Oculus…), trebuie să respectați termenii de utilizare ai furnizorului platformei respective și recunoașteți politica de confidențialitate a acestuia. Triangle Factory nu este responsabilă dacă nu puteți obține acces la Produsele Breachers din cauza unor probleme cu un astfel de furnizor terț de platformă sau a oricăror alte dificultăți pe care le puteți întâmpina în utilizarea produselor Breachers din cauza unui astfel de furnizor de platformă.

RĂSPUNDERE ȘI DESPĂGUBIRE

Deși facem tot posibilul pentru a oferi site-ul Breachers și produsele Breachers fără erori sau inexactități și pentru a asigura accesul la site-ul Breachers și la produsele Breachers în orice moment, nu oferim nicio garanție cu privire la conținutul sau disponibilitatea site-ului Breachers și a produselor Breachers.

ÎN MAXIMA EXCESIVĂ PERMISĂ DE LEGE, SITE-UL Breachers ȘI PRODUSELE Breachers SUNT OFERITE “AS IAȘI” ȘI UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI Breachers ȘI A PRODUSELOR Breachers SE FACE PE PROPRIILE RISCURI. TRIANGLE FACTORY ÎȘI DECLINĂ ÎN MOD EXPRES TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE SAU DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP SAU UTILIZARE, PRECUM ȘI DE NEÎNCĂLCARE. Acest lucru include, fără limitare, faptul că nu garantăm (expres sau implicit) că site-ul nostru Breachers sau produsele Breachers sunt lipsite de erori, defecte, viruși sau componente dăunătoare.

ÎN MAXIMA EXCESIVĂ PERMISĂ DE LEGE, TRIANGLE FACTORY, ANGAJAȚII, FUNCȚIONARII, FUNCȚIONARII, AGENȚII ȘI REPREZENTANȚII SĂI, NU VOR FI RESPONSABILI ÎN FAȚA DUMNEAVOASTRĂ PENTRU (i) NICIUNĂ PIERDERE SAU DAUNE care decurg din ACȚIUNILE SAU OMISIUNILE DUMNEAVOASTRĂ SAU DIN ÎNCĂLCAREA ACESTOR CONDIȚII DE UTILIZARE; (ii) CARE SURVIN CA REZULTAT AL ACȚIUNILOR SAU OMISIUNILOR UNUI TERȚ SAU AL TUTUROR ACȚIUNILOR SAU OMISIUNILOR CARE SCAPĂ DE SUB CONTROLUL NOSTRU; SAU (iii) PENTRU NICIUNĂ DAUNE CONSECVENȚIALE, SPECIALE, INDIRECTE SAU PUNITIVE, INCLUDÂND, FĂRĂ A SE LIMITA LA PIERDERI FINANCIARE, PIERDERI DE PROFIT, PIERDERI DE OPORTUNITĂȚI SAU PERDERI DE REPUTAȚIE. Nimic din acești Termeni de utilizare nu va limita răspunderea Triangle Factory sau a dumneavoastră pentru deces, vătămare corporală, fraudă sau fals în declarații frauduloase sau orice categorie de răspundere care nu poate fi limitată prin lege.

Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să exonerați de răspundere Triangle Factory, directorii, directorii, angajații și agenții săi respectivi de orice pretenții, răspunderi, procese, acțiuni guvernamentale sau pierderi suferite sau suportate de terți (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților) care rezultă din sau ca urmare a utilizării de către dvs. a site-ului Breachers sau a produselor Breachers, inclusiv, fără a se limita la încălcarea de către dvs. a acestor Termeni de utilizare sau a oricărei legi sau reglementări aplicabile.

DIVERSE

Acești Termeni de utilizare pot fi reziliați de către dvs. sau de către Triangle Factory. Triangle Factory poate rezilia acești Termeni de utilizare (în totalitate sau parțial) cu efect imediat dacă consideră că ați încălcat acești Termeni de utilizare sau dacă nu mai oferă serviciile relevante. De asemenea, poate rezilia acești Termeni de utilizare dându-vă un preaviz rezonabil. Puteți rezilia acești Termeni de utilizare în orice moment. În cazul în care acești Termeni de utilizare sunt reziliați sau expiră, nu veți mai putea utiliza site-ul web Breachers și/sau produsele Breachers, iar licența dumneavoastră în temeiul acestor Termeni de utilizare va fi revocată cu efect imediat. Orice prevederi ale acestor Termeni de utilizare care, prin natura lor, sunt destinate să supraviețuiască rezilierii sau expirării Termenilor de utilizare, vor supraviețui rezilierii sau expirării.

Acești Termeni de utilizare constituie întregul acord între părți în ceea ce privește obiectul acestora și înlocuiesc toate negocierile, declarațiile sau acordurile anterioare, scrise sau orale.

Triangle Factory își poate cesiona obligațiile care îi revin în temeiul acestor Termeni de utilizare, în totalitate sau parțial, în orice moment, fără a vă anunța. Nu puteți cesiona sau transfera niciun drept sau obligație în temeiul acestor Termeni de utilizare către o terță parte.

Niciuna dintre părți nu va fi trasă la răspundere sau responsabilă față de cealaltă parte și nici nu se va considera că nu a respectat sau a încălcat acești Termeni de utilizare pentru neîndeplinirea sau întârzierea îndeplinirii sau a executării oricărei obligații în conformitate cu acești Termeni de utilizare în măsura în care și atât timp cât, o astfel de nerespectare sau întârziere este cauzată de sau rezultă din cauze care nu pot fi controlate în mod rezonabil de partea afectată (inclusiv, dar fără a se limita la incendii, inundații, embargouri, război, acte de război, terorism, revolte, revolte civile, greve, închideri, acte de forță majoră sau acte, omisiuni sau întârzieri în a acționa din partea oricărei autorități guvernamentale sau a celeilalte părți).

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Prezentele Condiții de utilizare sunt guvernate de legile Belgiei, cu excluderea dispozițiilor privind conflictul de legi. Orice conflict care decurge din sau ca urmare a utilizării site-ului Breachers și a produselor Breachers, inclusiv a acestor Termeni de utilizare, a politicii de confidențialitate și a politicii privind cookie-urile, va fi supus exclusiv instanțelor competente din Ghent, Belgia.

MODIFICĂRI LA ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE

Triangle Factory caută în permanență modalități de îmbunătățire a serviciilor și produselor sale. Prin urmare, este posibil să fie necesare din când în când actualizări ale acestor Termeni de utilizare. Triangle Factory își rezervă dreptul de a modifica acești termeni în orice moment. Modificările aduse acestor Termeni de utilizare se vor aplica de la data la care noii Termeni de utilizare sunt publicați pe această pagină. Prin urmare, vă rugăm să consultați acești Termeni de utilizare în mod regulat și înainte de orice utilizare a site-ului Breachers și a produselor Breachers. Vom încerca să vă notificăm (dacă este posibil) cu privire la orice modificări importante ale acestor Termeni de utilizare. În cazul în care nu sunteți de acord cu modificările aduse acestor Termeni de utilizare, vă rugăm să vă abțineți de la utilizarea în continuare a Site-ului Breachers și a Produselor Breachers.

CONTACTAȚI-NE

În cazul în care aveți întrebări cu privire la Termenii de utilizare, la site-ul Breachers sau la Produsele Breachers, ne puteți contacta în orice moment prin poștă la adresa Dublinstraat 35/007, 9000 Ghent, Belgia sau prin e-mail la info@triangle-factory.be.