Användarvillkor för Breachers

Senast uppdaterad: 21/06/2023

OM DESSA ANVÄNDARVILLKOR

Dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) styr användningen av denna webbplats (”Breachers-webbplatsen”) och eventuella Breachers-produkter, programvara, virtual/augmented reality-applikationer eller mobila applikationer (”Breachers-produkter”). Detta avtal ingås mellan dig, som användare av Breachers-produkterna eller besökare på Breachers-webbplatsen, och Triangle Factory bv (”Triangle Factory”, ”vi”), ägaren till Breachers-webbplatsen och utvecklaren av Breachers-produkterna. När du använder Breachers-webbplatsen eller Breachers-produkterna godkänner du dessa användarvillkor. Avstå från att besöka Breachers-webbplatsen eller använda Breachers-produkterna om du inte godkänner dessa användarvillkor eller om du inte uppfyller kraven för användning av Breachers-webbplatsen eller Breachers-produkterna. Du är ansvarig för personer som använder ditt konto eller din enhet på Breachers-produkterna eller Breachers-webbplatsen. Triangle Factory kan avsluta dessa användarvillkor och licensen som beviljas här, begränsa, avstänga eller ta bort din åtkomst till Breachers-webbplatsen och Breachers-produkterna eller vidta (rättsliga) åtgärder mot dig om det bedöms att du bryter mot dessa användarvillkor, du gör obehörig användning av den begränsade licensen som beviljas enligt dessa användarvillkor eller om du inte följer uppförandekoden.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig enligt dessa användarvillkor förbehålls av Triangle Factory och dess licensgivare. Om någon konflikt uppstår mellan dessa användarvillkor och andra bestämmelser som finns på Breachers-webbplatsen eller Breachers-produkterna ska dessa användarvillkor gälla.

ANSVARIG FÖR DESSA ANVÄNDARVILLKOR

Triangle Factory bv (”Triangle Factory”, ”vi”), ägaren till Breachers-webbplatsen och utvecklaren av Breachers-produkterna, är ansvarig för dessa användarvillkor. Triangle Factory är ett privat aktiebolag med säte på Dublinstraat 35/007, 9000 Gent, Belgien, och är registrerat under organisationsnummer BE0822.717.673. Om du har några frågor angående dessa användarvillkor kan du kontakta oss genom att skicka din förfrågan till ovanstående adress, eller så kan du skicka ett e-postmeddelande till info@triangle-factory.be.

INTEGRITETSPOLICY & COOKIEPOLICY

När du använder Breachers-webbplatsen och Breachers-produkterna behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och sparar cookies i enlighet med vår cookiepolicy. Vi råder dig att läsa dessa policyer noggrant och regelbundet för att hålla dig informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. När du använder Breachers-webbplatsen och Breachers-produkterna förklarar du att du har tagit del av vår integritetspolicy och cookiepolicy. Om du har några frågor om behandlingen av din personinformation kan du kontakta oss på privacy@triangle-factory.be.

KRAV PÅ BERÄTTIGANDE

Du måste vara minst 13 år gammal för att använda Breachers-webbplatsen eller Breachers-produkterna. Om du är omyndig (över 13 års ålder) måste du granska dessa användarvillkor och integritetspolicy samt cookiepolicy tillsammans med din förälder eller vårdnadshavare. Triangle Factory rekommenderar föräldrar och vårdnadshavare att bli bekanta med föräldrakontrollerna som finns tillgängliga på minderårigas enheter.

LICENS

Vi beviljar dig en personlig, begränsad, icke-överförbar, icke-överlåtbar, återkallelig och icke-exklusiv licens att använda Breachers-webbplatsen och Breachers-produkterna som du har tillgång till för din icke-kommersiella användning, under förutsättning att du använder denna licens i enlighet med dessa användarvillkor. Innehållet och materialen på Breachers-webbplatsen och Breachers-produkterna skyddas av varumärken, upphovsrätt, designrättigheter, företagshemligheter och andra immaterialrättigheter, och inget i dessa användarvillkor eller på Breachers-produkterna och Breachers-webbplatsen kan ses som en överföring eller överlåtelse av sådana rättigheter. Du får inte, varken helt eller delvis, kopiera, distribuera, sälja, reverse engineering, ändra innehållet eller materialen på Breachers-webbplatsen eller Breachers-produkterna, inklusive (utan begränsning) dess programvara, skriftliga material, bilder, ljud och videomaterial, eller använda sådant innehåll i offentligt eller kommersiellt syfte utan vårt skriftliga samtycke i förväg. Du får inte använda Breachers-webbplatsen och Breachers-produkterna för något annat än deras avsedda ändamål.

Alla rättigheter, äganderätter och immaterialrättigheter till Breachers-webbplatsen och Breachers-produkterna ägs av Triangle Factory och Triangle Factorys licensgivare. Breachers-webbplatsen och Breachers-produkterna inklusive dess material licensieras, inte säljs, för din användning. Denna licens medför ingen äganderätt.

UPPFÖRANDESKOD

När du använder Breachers-webbplatsen och Breachers-produkterna går du med på att följa följande uppföranderegler (”Uppförandekod”):

Du bryter inte mot gällande lagar eller förordningar, inklusive med det innehåll du laddar upp på ditt konto;

Du inte manipulerar de organisatoriska och tekniska åtgärder som installerats av Triangle Factory för att garantera en säker och trygg miljö för sina användare eller använder en enhet eller programvara som kan påverka dessa åtgärder;

Du är respektfull mot andra användare, stör inte deras användning av Breachers-produkterna och Breachers-webbplatsen, och laddar inte upp eller sprider innehåll som är olämpligt, skadligt, utgör hatretorik, är förtalsamt, trakasserande, stötande eller hotande eller som bryter mot (immateriella rättigheter) för tredje part;

Du fuskar inte, booster inte eller ägnar dig åt icke-konkurrenskraftigt beteende eller säljer ditt konto, användarnamn eller dina prestationer från Breachers-produkterna;

Du försöker inte (eller försöker inte försöka) påverka den programvara som används av Breachers-webbplatsen eller Breachers-produkterna eller ägnar dig åt hackning, spam, installation av skadlig programvara eller andra virus;

Du får inte ändra eller skapa några härledda verk av (innehåll på) Breachers-webbplatsen och Breachers-produkterna, helt eller delvis, eller ta bort några proprietära meddelanden eller etiketter;

Du får inte använda Breachers-webbplatsen och Breachers-produkterna i strid med dina avtal med tredje parter, till exempel ditt användaravtal med en plattformsleverantör (t.ex. Oculus, Steam, Viveport);

Du får inte utge dig för att vara en annan användare eller försöka få tag i lösenord, kontoinformation eller annan privat information från andra användare;

Du får inte använda personuppgifter som du får om en annan användare medan du använder Breachers-webbplatsen eller Breachers-produkterna för något annat syfte än att delta i ett Breachers-spel. Du får inte försöka identifiera en annan användare utanför sammanhanget med Breachers-webbplatsen eller Breachers-produkterna eller bryta mot en annan användares integritet på något annat sätt; och

Du går med på att snarast meddela Triangle Factory i alla fall där du blir medveten om att någon bryter mot användarvillkoren eller missbrukar (innehållet på) Breachers-webbplatsen och Breachers-produkterna.

Observera att vi övervakar våra användares överensstämmelse med denna uppförandekod genom övervakning av chattar, ljudinspelningar och annan data när du använder Breachers-produkterna. Du kan hitta mer information om sådan övervakning i vår integritetspolicy.

LÄNKAR TILL TREDJEPARTSINNEHÅLL

Breachers-webbplatsen och Breachers-produkterna hänvisar ibland till webbplatser eller produkter från tredje parter, som sociala medieplattformsleverantörer eller plattformsleverantörer. Triangle Factory har ingen kontroll över innehållet som produceras på sådana webbplatser eller produkter och kan inte hållas ansvarig för någon aktivitet på dessa webbplatser eller produkter. En hänvisning på Breachers-webbplatsen eller Breachers-produkterna till webbplatser eller produkter från tredje parter innebär inte att Triangle Factory har granskat och/eller godkänt eller rekommenderar sådana webbplatser eller produkter. På samma sätt, om webbplatser eller produkter från tredje parter hänvisar till Breachers-webbplatsen eller Breachers-produkterna innebär detta inte att Triangle Factory eller Breachers-webbplatsen eller Breachers-produkterna på något sätt är anslutna till en sådan webbplats eller har godkänt innehållet i en sådan extern produkt eller webbplats. Vi rekommenderar att du konsulterar villkoren, inklusive integritetspolicyn, för sådana produkter eller webbplatser från tredje parter för mer information.

Om du har tillgång till Breachers-produkterna samtidigt som du använder en plattform (t.ex. Steam, Viveport, Oculus…) måste du följa plattformsleverantörens användarvillkor och du erkänner dess integritetspolicy. Triangle Factory är inte ansvarig om du inte kan få tillgång till Breachers-produkterna på grund av problem med sådan plattformsleverantör eller några andra svårigheter du kan stöta på när du använder Breachers-produkterna på grund av sådan plattformsleverantör.

ANSVAR OCH SKADESTÅND

Även om vi gör vårt bästa för att tillhandahålla Breachers-webbplatsen och Breachers-produkterna utan fel eller unøjaktigheter och säkerställa åtkomst till vår Breachers-webbplats och Breachers-produkter när som helst lämnar vi inga garantier när det gäller innehållet eller tillgängligheten på Breachers-webbplatsen och Breachers-produkterna.

TILL DEN MESTA UTMANANDE GRADEN SOM TILLÅTS ENLIGT LAGEN, TILLHANDAHÅLLS BREACHERS-WEBBPLATSEN OCH BREACHERS-PRODUKTERNA “SOM DE ÄR” OCH DIN ANVÄNDNING AV BREACHERS-WEBBPLATSEN OCH BREACHERS-PRODUKTERNA SKER PÅ EGEN RISK. TRIANGLE FACTORY FRISKRIVER UTTRYCKLIGT ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ANVÄNDNING, OCH OM OTILLÅTENHET. Detta inkluderar, utan begränsning, att vi inte garanterar (uttryckligt eller underförstått) att vår Breachers-webbplats eller Breachers-produkter är fria från fel, brister, virus eller skadliga komponenter.

TILL DEN MESTA UTMANANDE GRADEN SOM TILLÅTS ENLIGT LAGEN KOMMER TRIANGLE FACTORY, DESS ANSTÄLLDA, TJÄNSTEMÄN OCH REPRESENTANTER INTE ATT VARA SKYLDIGA MOT DIG FÖR (i) FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DINA ÅTGÄRDER ELLER FÖRSUMMELSER ELLER BROTT MOT DESSA ANVÄNDARVILLKOR; (ii) SOM UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV TREDJE PARTS ÅTGÄRDER ELLER FÖRSUMMELSER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ELLER FÖRSUMMELSER SOM LIGGER UTANFÖR VÅR KONTROLL; ELLER (iii) FÖR INDIREKTA, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER PUNITIVA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EKONOMISK FÖRLUST, FÖRLORAD VINSTER, FÖRLUST AV MÖJLIGHET ELLER SKADA PÅ RYKTE. Ingenting i dessa användarvillkor ska begränsa vare sig Triangle Factorys eller din ansvarighet för död, personskada, bedrägeri eller bedrägligt förfarande eller någon ansvarskategori som inte kan begränsas enligt lag.

Du går med på att försvara, förlika och hålla Triangle Factory, dess respektive tjänstemän, direktörer, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla tredjepartsfordringar, ansvar, stämningar, statliga åtgärder eller förluster som lidits eller uppkommit (inklusive skäliga advokatkostnader) som följd av eller som ett resultat av din användning av Breachers-webbplatsen eller Breachers-produkterna, inklusive utan begränsning ditt brott mot dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller förordning.

DIVERSE

Dessa användarvillkor kan avslutas av dig eller av Triangle Factory. Triangle Factory kan avsluta dessa användarvillkor (helt eller delvis) med omedelbar verkan om det anser att du har brutit mot dessa användarvillkor eller om det inte längre erbjuder de relevanta tjänsterna. Den kan också avsluta dessa användarvillkor genom att meddela dig rimlig förvarning. Du kan avsluta dessa användarvillkor när som helst. Om dessa användarvillkor avslutas eller upphör att gälla kommer du inte längre att kunna använda Breachers-webbplatsen och/eller Breachers-produkterna, och din licens enligt dessa användarvillkor kommer att återkallas med omedelbar verkan. Bestämmelserna i dessa användarvillkor som av sin natur är avsedda att överleva uppsägning eller upphörande av användarvillkoren ska överleva uppsägning eller upphörande.

Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan parterna avseende ämnet härav och upphäver alla tidigare förhandlingar, föreställningar eller avtal, skriftliga eller muntliga.

Triangle Factory kan överföra sina förpliktelser enligt dessa användarvillkor, helt eller delvis, när som helst utan meddelande till dig. Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter eller förpliktelser enligt dessa användarvillkor till en tredje part.

Ingen av parterna ska hållas ansvarig gentemot den andra parten eller anses ha gått i konkurs under eller brutit mot dessa användarvillkor på grund av underlåtenhet eller fördröjning att fullgöra eller uppfylla några förpliktelser enligt dessa användarvillkor till den grad, och så länge som, en sådan underlåtenhet eller fördröjning orsakas av eller resulterar från orsaker bortom den rimliga kontrollen för den berörda parten (inklusive men inte begränsat till brand, översvämningar, embargo, krig, krigshandlingar, terrorism, upplopp, civila kravaller, strejker, lockouter, Guds handling eller handlingar, förfelanden eller förseningar i att agera från något statligt organ eller den andra parten).

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Dessa användarvillkor ska styras av Belgiska lagar, med uteslutande av dess konflikträttsliga bestämmelser. Varje tvist som uppstår som ett resultat av användningen av Breachers-webbplatsen och Breachers-produkterna, inklusive dessa användarvillkor, integritetspolicy och cookiepolicy, ska uteslutande hänskjutas till behöriga domstolar i Gent, Belgien.

ÄNDRINGAR I DESSA ANVÄNDARVILLKOR

Triangle Factory söker kontinuerligt sätt att förbättra sina tjänster och produkter. Därför kan uppdateringar av dessa användarvillkor behövas från tid till annan. Triangle Factory förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst. Ändringar av dessa användarvillkor ska gälla från och med det datum då de nya användarvillkoren publiceras på denna sida. Därför ber vi dig att regelbundet konsultera dessa användarvillkor och innan du använder Breachers-webbplatsen och Breachers-produkterna. Vi kommer att försöka meddela dig (om möjligt) om några väsentliga ändringar i dessa användarvillkor. Om du inte godkänner ändringarna i dessa användarvillkor ber vi dig att avstå från att använda Breachers-webbplatsen och Breachers-produkterna.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller kommentarer om dessa användarvillkor eller Breachers-webbplatsen och Breachers-produkterna är du välkommen att kontakta oss på info@triangle-factory.be eller genom att skicka ett brev till Triangle Factory bv, Dublinstraat 35/007, 9000 Gent, Belgien. Vi försöker svara på alla frågor och kommentarer så snabbt som möjligt.

PlayStation™Store

Innehåll som köps inuti spel köps från Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) och är föremål för tjänstevillkoren och användaravtalet för PlayStation™Network som finns tillgängligt i PlayStation™Store. Var vänlig kontrollera användningsrättigheter för varje köp, eftersom dessa kan variera från föremål till föremål. Innehåll som tillhandahålls inuti spel har samma åldersgräns som spelet, om inte annat anges.